Jdi na obsah Jdi na menu
 


Znečištěné ovzduší - zdravotní rizika?

7. 5. 2009

Ve čtvrtek 28.5. 2009 pořádá sdružení Arnika v Knihovně města Ostravy (ul. 28. října 2, 702 00 Ostrava) seminář k problematice ostravského ovzduší, určený hlavně pro pracovníky státní správy, členy občanských sdružení ale i dalším zájemcům. 


Seminář je v první části zaměřen na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji, představení krajského plánu snižování emisí, monitoring stavu znečištění a využití poznatků z Integrovaného registru znečišťování. Druhá část se bude týkat hodnocení zdravotních rizik znečištěného ovzduší, problematice zvýšené nemocnosti u dětí i neplodnosti v souvislosti se zhoršeným ovzduším.

Podrobný program semináře

9:30 Registrace
10:00 Zahájení

10:10 Problematika kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji a činnost krajského úřadu
Lektor: Ing. Marek Bruštík, Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

10:45 Monitorování a hodnocení stavu znečištění ovzduší v Ostravě
Lektorka: Mgr. Blanka Krejčí, Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

11:15 Hodnocení zdravotních rizik škodlivin v ostravském ovzduší
Lektor: RNDr. Vítězslav Jiřík, Ústav ochrany veřejného zdraví Fakulty zdravotnických studií, Ostravská univerzita

11:45 Nové poznatky o zdravotních rizicích znečištěného ovzduší
Lektor: MUDr. Radim Šrám, DrSc., Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR

12:15 – 13:00 Občerstvení

13:00 Environmentální faktory neplodnosti
Lektor: MUDr. Richard Lachčina, lékař, Klinika pro léčbu neplodnosti Gyncentrum s.r.o. Ostrava

13:35 Nemocnost ostravských dětí v závislosti na znečištění ovzduší
Lektorka: MUDr. Eva Schallerová, dětská lékařka, Ostrava

14:10 Využití Integrovaného registru znečišťování k hodnocení zátěže životního prostředí
Lektor: Ing. Milan Havel, program Toxické látky a odpady, sdružení Arnika

14:40-15:00 Diskuze

 

Organizační podrobnosti

 • Občerstvení zajištěno. Nápoje k dispozici během celého semináře.
 • Účastníkům proplácíme jízdné veřejnou dopravou do místa konání semináře.
 • Účastnický poplatek 100 Kč je možné uhradit hotově na místě nebo předem na bankovní účet číslo 194 326 0339/0800, Česká spořitelna, Praha 1. Poplatek zahrnuje občerstvení v průběhu semináře a tištěné materiály.
 • Registrovat se můžete zasláním zprávy (jméno, adresa, organizace) na e-mailovou adresu lenka.lukackova@arnika.org nebo telefonicky na čísle 222 781 471.
 • Věříme, že Vás náš seminář zaujme a těšíme se na setkání s Vámi!
  Lenka Lukáčková

  Sdružení Arnika
  Chlumova 17
  130 00 Praha 3

  Podpořeno grantem Nadace Partnerství a Ministerstvem životního prostředí ČR. Tato aktivita je součástí projektu Chemická bezpečnost občanů Evropy, který finančně podpořila Evropská komise prostřednictvím Zastoupení EK v ČR.

  /převzato ze stránek sdružení Arnika/

  -pfi-