Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotace na protipovodňová opatření

17. 7. 2013

Řada oblastí v České republice byla letos v červnu ochromena povodněmi. Operační program Životní prostředí uvolní ještě letos finanční zdroje pro zvýšení ochrany vůči povodním.  OP ŽP plánuje vyhlásit nové výzvy v rámci Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní.

Žádosti je možné podávat na následující typ projektů:

    Budování a modernizace systému předpovědní a hlásné povodňové služby a výstražných systémů ochrany před povodněmi.
    Investiční podpora zpracování digitálních povodňových plánů a mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni.
    Úprava koryt přírodě blízkým způsobem v současně zastavěných územích obcí, výstavba poldrů.

Konkrétní žádosti v oblastech podpory budou limitovány spodní hranicí uznatelných nákladů v mil. Kč pro jednotlivé druhy opatření.

Způsobilí žadatelé:

    územní samosprávné celky a jejich svazky,
    společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a kraji,
    obcemi a kraji zřízené organizace,
    správci povodí, vodních toků, nádrží,
    správci a majitelé rybníků, vodních děl,
    zpracovatelé plánů opatření,
    nevládní neziskové organizace,
    státní organizace a státní podniky,
    provozovatelé systému předpovědní povodňové služby,
    organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace,
    průmyslové podniky (včetně malých a středních).

Zdroj:http://www.dotacni.info/dotace-na-protipovodnova-opatreni/