Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotace na zlepšování kvality ovzduší

29. 4. 2014

Aktuální dotační výzva - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Datum: 23.4.2014  |  Autor: RNDr. Jiří Kopačka, Euroforum Group, a.s.

Dotaci může čerpat široký okruh potenciálních příjemců: obchodní společnosti, podnikatelé-fyzické osoby a nevýdělečný sektor včetně státního a veřejného.

Dotační program: Operační program Životní prostředí
Výzva číslo:     LXII
Oblast podpory:     2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, podoblast 2.2
Termín podání žádosti:    30. června 2014


Základní informace o obsahu výzvy
V rámci této výzvy je podporována podoblast 2.2 Snižování emisí, pro kterou je alokována částka 500 mil. Kč. Dotaci může čerpat široký okruh potenciálních příjemců: obchodní společnosti, podnikatelé-fyzické osoby a nevýdělečný sektor včetně státního a veřejného (konkrétně viz níže).

Podporované aktivity/projekty
V oblasti 2.2 je možné dotovat projekty, zaměřené na:
rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOx, SO2 a prachových částic,
rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny emisní/imisní limity,
záměnu technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší,
technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší.
Pozn.: Poslední odrážka (snižování emisí čpavku) je využitelná v zemědělství – zapravovače kejdy.

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/dotace/11120-aktualni-dotacni-vyzva-zlepsovani-kvality-ovzdusi-a-snizovani-emisi