Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotace pro začínající podnikatele

5. 4. 2013

Začínající podnikatelé mohou žádat o dotaci na poradenské služby spojené s rozjezdem vlastního podnikání

Projekt CzechEkoSystem je financován z Operačního programu Podnikání a inovace.

V úterý 2.4.2013 vyhlásila agentura CzechInvest novou výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem.

Začínající podnikatele trápí hlavně financování jejich projektů. Přitom mnohdy přichází se skutečně dobrými nápady s velkým potenciálem. Aby nezůstal nevyužit, nabízí agentura CzechInvest specifický program, který jim prostřednictvím CzechEkoSystemu umožní překonat počáteční problémy a nastartovat jejich rozvoj. Projekt využívá prostředky prioritní osy 6 - Služby pro rozvoj podnikání Operačního programu Podnikání a inovace, oblast podpory 6.1 - Podpora poradenských služeb, program Poradenství. 

Cílem projektu CzechEkoSystem je zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu projektů inovačních malých a středních podniků jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 

Poprvé měli zájemci možnost čerpat podporu z projektu CzechEkoSystem v roce 2012. Tehdy jim nabízel 60 milionů korun a o výzvu byl velký zájem. Celkem se přihlásilo 46 zájemců, přičemž 42 z nich postoupilo do dalšího hodnocení, které právě nyní probíhá. 

Od úterý 2. dubna 2013 do 31.10.2013 mohou zájemci opět podávat žádosti o podporu na poradenské služby spojené s rozjezdem vlastního podnikání. Druhá výzva projektu CzechEkoSystem nabízí celkem 128 milionů korun, což je oproti první výzvě více než dvojnásobně vyšší částka. 

Na jeden projekt může žadatel získat dotaci v rozmezí od 200 tisíc do tří milionů korun, z toho na poradenské služby až 2 mil. Kč (při spoluúčasti ve výši min. 20%) a 100% způsobilých výdajů na služby kouče, maximálně však 1 mil. Kč. Podpořené projekty pak mohou podnikatelé realizovat po dobu maximálně 2 let od uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory mezi Agenturou CzechInvest, nejpozději však do 31.5.2015.

www.dotaceonline.cz/Default.aspx

----------------------------------------------

MLUVME SPOLU pod hlavičkou Fondu T-Mobile

  • Fond T-Mobile letos v grantovém řízení rozdělí 3,5 milionu korun
  • Podpora v maximální výši 100 tisíc korun na jeden projekt
  • Stěžejním tématem grantového řízení je komunikace

Fond T-Mobile vyhlašuje otevřenou grantovou výzvu „MLUVME SPOLU“. Jejím cílem je posílit důvěru mezi lidmi a jejich vzájemnou komunikaci při řešení společenských otázek a problémů. Ve fondu je na tuto aktivitu pro letošní rok přichystáno 3,5 milionu korun.

O grant mohou žádat jednotlivci, neformální skupiny obyvatel, neziskové organizace, příspěvkové organizace či obce. Jeden žadatel může přihlásit maximálně tři projekty, přičemž podpořen může být pouze jeden z nich, a to maximální částkou 100 tisíc korun.

„Chceme pomoci na svět dobrým nápadům a upřednostňujeme takové, které zajistí dlouhodobý pozitivní dopad,“ říká Petra Pavičová, manažerka společenské odpovědnosti T-Mobile, a dodává: „Budeme podporovat zejména projekty, jež přispějí k lepší domluvě skupin místních občanů, usnadní komunikaci mezi občany a samosprávou nebo posílí schopnost lidí vzájemně si naslouchat a vést konstruktivní dialog.“ Podmínkou je, aby si žadatel zajistil alespoň 25% spolufinancování (může být i formou dobrovolnické práce).

Více zde