Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotace v rámci státní podpory práce s dětmi a mládeží

14. 10. 2014

Zahájení přijímání žádostí o státní dotace v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace

 

Od 1. do 31. října 2014 (do 13.00 hod) mohou organizace vkládat své žádosti o poskytnutí dotace na rok 2015 prostřednictvím elektronického informačního systému na adrese http://is-mladez.msmt.cz . Jedná se o žádosti předkládané do programů č. 1, 2 a 4 Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2011-2015.

Následně žadatel o dotaci předloží žádost vygenerovanou v listinné podobě z informačního systému, na které je vyznačeno datum a hodina, kdy byla žádost v systému uzavřena, připojí projekt, podrobný rozpočet (pokud není součástí žádosti), roční zprávu za předchozí rok (pokud ji nezaslaly odboru pro mládež do 30. 6.) a předá osobně do podatelny Národního institutu dětí pro další vzdělávání (dále jen "NIDV"), Senovážné nám. 25, Praha 1 do 14 hod dne 31. října nebo zašle na adresu NIDV. Na obálce musí být razítko podací pošty nejpozději do 31. 10. 2014.

Podrobnosti najdete na:
http://www.msmt.cz/mladez/zahajeni-prijimani-zadosti-o-statni-dotace-v-ramci-programu