Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotační výzvy MŽP

9. 7. 2014

MŽP nedávno vyhlásilo dvě nové výzvy

 

Zájemci mohou žádat o dotace z Fondu environmentální odbornosti (Program švýcarsko-české spolupráce) a o příspěvek na kofinancování v programu LIFE.

 

Ministerstvo životního prostředí koncem minulého měsíce vyhlásilo výzvu na kofinancování projektových záměrů předkládaných do výzvy programu LIFE, kterou Evropská komise zveřejnila 18. června 2014.

 

Program MŽP umožňuje z národních zdrojů kofinancovat projekty schválené v rámci výzvy EU, a to až do výše 15 % celkových způsobilých nákladů projektu, přičemž příspěvek může činit maximálně 10 milionů Kč. Výzva pro předkládání rozpracovaných projektových návrhů pro rok 2014 je otevřená pro všechny typy právnických osob registrovaných v ČR. Žádosti mohou být zasílány na Oddělení programů EU do 15. srpna 2014 - 15 hodin.

 

Program LIFE poskytuje až 75 % dotaci na ochranu prioritních druhů a stanovišť v rámci sítě NATURA 2000 a 60 % spolufinancování na pilotní testování ekoinovativních technologií a postupů v ochraně životního prostředí a na osvětové informační kampaně. Nově podporovány pak budou aktivity zaměřené na zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně. Výzva komunitárního programu LIFE pro předkládání tzv. tradičních projektů bude ukončena 16. října 2014.

 

Do 5. srpna 2014 - 15 hodin Ministerstvo přijímá také žádosti o grant z druhé v současnosti vyhlášené výzvy. Jedná se o Program švýcarsko-české spolupráce - Fond environmentální odbornosti. Příjemci dotace mohou být subjekty z řad veřejných a nestátních neziskových organizací, které na své projekty mohou získat až 3,5 milionu korun.

 

Program podporuje projekty zaměřené na:

 

Výměnu zkušeností a posílení spolupráce mezi českými a švýcarskými subjekty v oblasti ochrany přírody a krajiny, udržitelného využívání přírodních zdrojů, ochrany vod a klimatu nebo rekultivace krajiny v oblastech dříve využívaných pro vojenské účely. Aktivity by měly vést ke zvyšování znalostí a širšímu povědomí o dané problematice jak u odborné, tak u široké veřejnosti.

Rozvoj systému strategického plánování krajů, měst a obcí za účasti veřejnosti směrem k udržitelnému rozvoji. Podporovány budou také aktivity, které povedou k zefektivnění předávání informací o přírodním dědictví v cenných lokalitách.

Žádosti mohou být zasílány na Odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů

- oddělení fondů EU, a to až do 5. srpna 2014 - 15 hodin.