Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informování cestujících o mimořádnostech na železnici

2. 3. 2009

Informování cestujících o mimořádnostech na železnici

Pravidelný provoz vlaků je narušován řadou mimořádných událostí. Většinou se jedná o stržení troleje (např. dne 26. 1. 2009 v Zelenči), střet vlaku s automobilem na železničním přejezdu (např. dne 19. 5. 2006 v Lysé nad Labem), vykolejení vlaku (např. dne 6. 6. 2008 v Čelákovicích), o technickou poruchu, která brání vlaku v další jízdě či výluky na trati.

V letech 2009 – 2010 je připravována modernizace zabezpečovacího zařízení v úseku Praha Vysočany – Lysá nad Labem, která si vyžádá častější a postupné zavádění výluk v jednotlivých úsecích trati.

Po rozdělení ČD, s. o. na dvě nástupnické organizace není pro běžného cestujícího situace přehledná. České dráhy, a. s. jsou provozovatelem osobní železniční dopravy a patří jim nádražní budovy, infrastruktura (koleje, troleje, nástupiště, železniční zastávky apod.) však přešly pod Správu železniční dopravní cesty, s. o.

Oddělení marketingového servisu GŘ ČD rozšířilo informační systém výluk o informace o mimořádnostech, který slouží jak veřejnosti, tak je nástrojem krizové komunikace ČD. Modul mimořádností zajistí tok informací i provozním zaměstnancům ČD, aby měli potřebné informace o tom, jak se bude zajišťovat přeprava cestujících a jak dlouho bude tento stav trvat. Cílem je podat cestujícím informaci, kdy bude doprava na trati po mimořádné události obnovena, příp. zda bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).

Aby došlo ke zlepšení informování cestujících při mimořádných událostech, je již v pilotní fázi nový nástroj, který se zatím zkouší ve vnitropodnikovém prostředí. Po otestování celého systému budou v budoucnu všichni zájemci z řad veřejnosti (cestující zaregistrovaní v systému) i vlakové čety nacházející se v blízkosti nehody informováni prostřednictvím SMS.

Podobně to již dnes funguje u plánovaných výluk, kdy registrovaní zákazníci ČD (nyní jich je cca 35.000 v celé republice) dostávají informace o výlukách na vybrané trati / území prostřednictvím e-mailového zpravodajství čerpané z portálu www.cd.cz/vyluky, resp. http://vyluky.cd.cz. ČD mají se SŽDC uzavřenu smlouvu a jsou uplatňovány sankční pokuty za neprovedené informování cestujících při mimořádných událostech. ČD rovněž uvítají jakékoliv podněty týkající se nedostatečného informování cestujících ze strany SŽDC.


Zveřejněno s laskavým souhlasem autora - Petra Studničky

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář