Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kogenerace

Větší rozvoj kogenerace přinese úspory

Využitím vysoké účinnosti kogeneračních jednotek lze uspořit až 25 % energie v palivu oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla. Současný systém finanční podpory stanovením provozního příspěvku (bonusu) je dle studie nejlepším způsobem a ověřeným evropským standardem. V České republice by však bylo vhodné tento systém doplnit o délku období, po které by měla být podpora poskytována, aby byla zajištěna určitá motivace a alespoň přiměřená jistota pro investory do této úsporné technologie. "Naším cílem není nepředvídatelná a nepřiměřená ziskovost kogenerace, jak tomu bylo například u fotovoltaiky. Tato odborná studie však jasně poukazuje na fakt, že podnikatelům v ČR schází dostatečné garance, limity i zakotvení systému bonifikace KVET. Jasné, dlouhodobé a stabilní podmínky nastavené nejen Energetickýmregulačním úřadem by přispěly k vytvoření vhodného prostředí pro další rozvoj KVET," prohlásil Josef Jeleček, předseda sdružení COGEN Czech, jehož činnost souvisí s výrobou a provozem kogeneračních technologií.

Studie také zmiňuje, že větší rozšíření kogenerace je jednou z metod, jak velmi efektivně a přitom poměrně levně přispět k naplnění cíle EU v podobě 20-20-20, tedy snížení emisí skleníkových plynů o 20 %, zvýšení podílů obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie o 20 % a snížení energetické spotřeby o 20 %.

Německý model energetických změn

V rámci německého plánu energetické proměny "Energiewende", který klade důraz na vyšší efektivituenergetiky, představuje město Rosenheim rozšíření městského kogeneračního podniku Stadtwerke Rosenheim. V srdci tohoto projektu se nachází produkt J920 FleXtra společnosti GE, největší plynový motor Jenbacher s výkonem 9,5 MW a osvědčením ecomagination. Nové flexibilní řešení od GE kombinuje inovaci, výkonnost a efektivitu, pomáhá tak zákazníkům zajistit priority lokální energetické bezpečnosti.

Nový motor J920 FleXtra demonstruje závazek GE v oblasti ecomagination tím, že přináší městu Rosenheim významné ekologické výhody. Kogenerační systém J920 na zemní plyn zajišťuje elektřinu a tepelnou energii (v podobě horké vody) pro místní obyvatele i průmyslové zákazníky. Přitom vykazuje nižší uhlíkovou stopu ve srovnání s běžnými elektrárnami, a tak podporuje úsilí Německa snížit emise skleníkových plynů o 40 %, respektive zvýšit celkový podíl energie vyrobené formou kogenerace na 25 % do roku 2020. Současně má motor extrémně rychlou dobu spuštění, a tak zvyšuje provozní flexibilitu Stadtwerke Rosenheim. Podnik tak může snadněji překonat problémy spojené s využíváním větrné a solární energie a dalších obnovitelných zdrojů, které se vyznačují nepravidelností a proměnlivostí.

Integrované kogenerační zařízení Stadtwerke Rosenheim je propojené se spalovnou odpadků a čtyřmi již dříve instalovanými motory Jenbacher - třemi jednotkami J620 o výkonu 3,35 MW a jedním dvouúrovňovým, turbodmychadlem přeplňovaným motorem J624 o výkonu 4,4 MW. Navýšená kogenerační kapacita (36,1 MWel a 43,8 MWth) nyní pokrývá asi 40 % spotřeby elektřiny a 20 % spotřeby tepla pro více než 61 000 obyvatel Rosenheimu. Avizovaný projekt zároveň poslouží jako vzor pro další země, které mají zájem uplatnit více kogeneračních systémů, aby splnily energetické a ekologické cíle EU.

Flexibilita technologie J920 nabízí vhodné řešení pro decentralizovanou výrobu energie pro průmyslové aplikace a ke stabilizaci rozvodné sítě.

http://www.mojeenergie.cz/cz/8062.vetsi-rozvoj-kogenerace-prinese-uspory

Kogenerační dotační příležitosti

Možnosti dotací

V průběhu plánovacího období 2007-2013 byl k dispozici Program Eko-energie spravovaný agenturou CzechInvest, který byl určen pro podnikatele na komplexní projekty v oblasti energetického hospodaření, tzn. kromě kogenerace i rozvody tepla, zateplovaní nebo instalace tepelných čerpadel. Program Eko-energie byl pro kogenerační zařízení otevřen naposledy v  polovině roku 2010. Maximální možná podpora činila 30% z uznatelných nákladů. S podobným programem se počítá rovněž v budoucím plánovacím období 2014-2020.

Další možností kde získat dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci kogenrečního zařízení, je  Operační program životní prostředí spravovaný Statním fondem životního prostředí. Konkrétně se jedná o prioritní osu zaměřenou na udržitelné využívání energie – s čímž je spjato zásadní omezení programu spočívající v tom, že jediným dotačně uznatelným provedením zařízení, je zařízení na palivo obnovitelného typu tj. bioplyn, skládkový plyn, kalový plyn, biomasa apod. Dalším zásadním úskalím programu je omezení typu žadatele o dotaci – nemohou žádat podnikatelské subjekty, ale pouze veřejné subjekty nebo neziskové organizace. Maximální výše podpory je až 60% z uznatelných nákladů. Uvedený program bude vyhlášenještě v průběhu poloviny roku 2013.

Kogenerační jednotky není bohužel možné podpořit z prioritní osy zaměřené na Snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší. V této prioritní ose lze získat dotaci pouze na tepelný energetický zdroj nikoliv na kombinovanou výrobu spolu s elektrickou energií.

http://www.dotacni.info/kogeneracni-dotacni-prilezitosti/