Jdi na obsah Jdi na menu
 


MŠMT podpoří organizace pracující v oblasti regionálního školství

MŠMT podpoří organizace pracující v oblasti regionálního školství

Ministerstvo vyhlásilo další výzvu v Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 2. kolo dotačního programu pro nestátní neziskové organizace působící v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání.

Pro 2. kolo programu je k dispozici částka cca 3,3 milionu Kč. O dotace, které mohou pokrýt až 70 % celkových nákladů projektu, mohou žádat spolky, obecně prospěšné společnosti a fundace. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci mateřských škol, základních škol a středních škol. 

Podpora je směřována do těchto modulů:

  • Uplatnění inovativních a efektivních forem výuky pro rozvoj gramotností.
  • Vznik a využití výukových materiálů (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k Roku české hudby.
  • Vznik a využití výukových materiálů (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k výuce dějin 20. století.
  • Rozvoj komunitních škol.

Na projekt v rámci Modulu 1, jenž musí být zaměřen zejména na možnosti uplatňování různých inovativních forem a metod výuky vedoucí k rozvoji čtenářské, matematické nebo přírodovědné gramotnosti, mohou zájemci získat dotaci v rozmezí od 50 do 500 tisíc korun. 

Projekty v rámci Modulu 2 musí být zaměřeny na tvorbu výukových materiálů či publikací pro rozšíření znalostí hudebních děl a souviset s Rokem české hudby. Na tento typ projektu lze získat dotaci 50 až 250 tisíc korun. 

Požadovaná celková dotace na projekt v Modulu 3 může být nejméně 50 tisíc a nejvýše 250 tis. Kč. Tématem projektů může být zpracování materiálů týkající se orální historie rodinných společenství či mikroregionu ve 20. století, 100. výročí začátku a ukončení první světové války, nebo výročí 17. listopadu 1939, 1989 a Palachova týdne 1969. Materiály mohou být zaměřeny také na letní školy pro výuku dějepisu a dalších společenskovědních předmětů. 

Projekty v Modulu 4 musí být zaměřeny na vzdělávání ředitelů škol, pedagogických pracovníků a celých pedagogických sborů v rámci oblasti podpory rozvoje komunitních škol. Na projekt lze získat dotaci ve výši 50 až 250 tisíc korun. 

Žádosti do 2. kola výzvy je možné předkládat od 19. února do 21. března 2014. 

> Zdroj: MŠMT (msmt.cz, 17.2.2014)