Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nová zelená úsporám: Krok za krokem k získání dotace

8. 4. 2014

Nová zelená úsporám: Krok za krokem k získání dotace

1. dubna odstartovalo druhé kolo dotačního programu Nová zelená úsporám. Ten pomáhá s financováním celkových renovací rodinných domů, které mají za cíl uspořit energii. Nová výzva by měla být otevřena po dobu sedmi měsíců nebo do vyčerpání vyčleněné částky, což je 1,9 miliardy korun. Přihlásit se můžou všichni, kteří úsporná opatření na rodinném domě realizovali nebo realizují od začátku letošního roku. Jak v takovém případě postupovat?

Seznamte se s podmínkami Programu zde: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/nova-zelena-usporam-krok-za-krokem-k-ziskani-dotace-49002.htmlV LVIII. výzvě mohou žadatelé čerpat dotaci v režimu Služby v obecném hospodářském zájmu

V probíhající LVIII. výzvě na podmínky režimu Služby v obecném hospodářském zájmu dosáhnou i ti, kteří budou žádat o dotaci na projekty systémů odděleného sběru odpadů.

V rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí v oblasti podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady je možné čerpání dotace v režimu Služby v obecném hospodářském zájmu (dále jen "SGEI"). Podpora bude poskytnuta v souladu s "Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu", zveřejněném v Úředním věstníku EU dne 26. 4. 2012. Možnost čerpání dotace v režimu SGEI se týká pouze projektů systémů odděleného sběru.

Aby bylo možné poskytnout podporu v rámci SGEI, musí projekt splňovat tato kritéria:

Projekt řeší systém odděleného sběru.
Žadatelem je veřejný subjekt (obce, města, svazky obcí, kraje), nebo jimi zřízené a 100% vlastněné společnosti, jejichž náplní je zajištění systému separace odpadů.
V rámci projektu budou pořízeny a instalovány pouze nádoby na oddělený sběr odpadů, a to výhradně v rámci občanské vybavenosti oblasti.
V rámci projektu s podporou SGEI nelze pořizovat nádoby na odpad pro podnikatele a jejich provozovny.
V rámci projektu s podporou SGEI není možné pořizovat svozovou nebo jinou techniku.

Zdroj: http://www.enviweb.cz/clanek/odpady/99147/v-lviii-vyzve-mohou-zadatele-cerpat-dotaci-v-rezimu-sluzby-v-obecnem-hospodarskem-zajmu