Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvod do problematiky ovzduší v Čelákovicích

12. 11. 2010

Dýchá se Vám v Čelákovicích dobře? Nebo se zalykáte exhalacemi z aut a kamionů tranzitní dopravy v centru města, prachem z cest a podniků  nebo čpícím chemickým zápachem z místních továren? A nebo už necítíte nic?
Tato část agendy OS NAŠE Čelákovice se věnuje právě této problematice.
Naposledy aktualizováno 12.11.2010. - aktualizováno IPPC pro TOS-MET a.s.


NAŠE město má průmyslové dědictví, to si musíme všichni připustit.

Na západní straně, ve staré průmyslové zóně se nachází několik podniků označených jako střední až velmi velký zdroj znečištění (slévárna TOS-MET, TOS, Demoautoplast atd.).

Oficiální dokumentaci k provozům těchto podniků naleznete v sekci "NAŠE Dokumenty" kterou průběžně doplňujeme. Zdroj: http://www.mzp.cz/ippc , http://www.irz.cz/

aktualita 18.10.2010: Komentovaný žebříček největších znečišťovatelů za rok 2009 (Týdeník EURO). Obsahuje data o produkci dioxinů TOS-METem před opravou údajů v IRZ.

aktualita 23.9.2010: Vyjádření společnosti TOS - MET slévárna a.s.

aktualita 23.9.2010: Protokol k opravě evidence (2007,2008) vypouštěných PCB (TOS-MET)

aktualita 12.11.2010: dne 8.7.2010 vydáno Rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro TOS-MET (aktualizace kvůli lakovacím kabinám)

2.11.2009: Výzva - KDO NESE ZODPOVĚDNOST ZA ZDRAVÍ OBČANÚ?

Lovíte ryby z Labe - jak Vám chutnají? Přidá se do mixu jedů i paroplynová elektrárna?

 20.10.2009: Zpráva o největších znečišťovatelích v České republice za rok 2008

V týdeníku EURO, vydání ze dne 19.10.2010 (č.42) se můžete dočíst o úspěšném umístění čelákovických podniků TOS-MET a KOVOHUTĚ na předních příčkách žebříčku největších znečišťovatelů životního prostředí v ČR. Blahopřejeme jim, že se neztratili ani v tak dobré společnosti jakou tvoří elektrárny ČEZ, ocelárny na severu Moravy nebo Spolana.

Kovohutě:

Obrazek

TOS-MET:

Obrazek

aktualita 23.9.2010: Vyjádření společnosti TOS - MET slévárna a.s.

aktualita 23.9.2010: Protokol k opravě evidence vypouštěných PCB (TOS-MET)

 

 

A co že to jsou ty dioxiny? info zde (Arnika.org).

DIOXINY
- látky nebezpečné i ve stopovém množství vznikají například při spalování odpadu obsahujícího chlórované látky či jako vedlejší produkty v chemické výrobě, kde se používá chlór (při výrobě pesticidů, bělení papíru chlórem apod.). Dioxiny a příbuzné látky jako DDT či polychlorované bifenyly (PCB), označované jako perzistentní organické látky (POPs) v již velice malých dávkách způsobují hormonální poruchy, ohrožují reprodukci živočichů včetně člověka, mají na svědomí poškození imunitního systému a některé z nich způsobují rakovinu. Díky své chemické stabilitě setrvávají dlouho v prostředí a "putují" proto i tisíce kilometrů od zdrojů svého původu.

Velmi zajímavé údaje o množství vypouštěných látek lze nalézt na stránkách ČHMÚ (2007):

TOS-MET spol. s r.o., DEMOAUTOPLAST, s.r.o., Kovohutě Čelákovice, a.s.

Posledním případem snahy i dále zvyšovat množství vypouštěných nebezpečných látek je TOS-MET viz. sekce NAŠE_Aktuality. K žádosti TOS-METu byly zaslány následující připomínky.

 Seznam podniků v Západní průmyslové zóně

TOS-MET spol. s r.o., IČ 48952435 – slévání železných a neželezných kovů. Jedná se o velmi velký zdroj znečišťování ovzduší. Změna od 8.7.2010 -  Velký zdroj znečišťování ovzduší.

TOS, a.s., IČ 27189201 – nástrojářství. Provozy kotelna, lakovna, ČOV, kalírna. Jedná se o střední zdroje znečišťování ovzduší.

Stanislav Jansa, IČ 12600342 -  truhlářství a tesařství. Jedná se o malý zdroj znečišťování ovzduší.  

RUPET  formy a modely s.r.o., IČ 25717693 -  truhlářství, kovoobráběčství, nástrojářství. Provoz CMC strojů, truhlárna a nástrojárna. Společnost je zařazena jako malý zdroj znečišťování ovzduší.

KASIKTOOLS s.r.o., IČ 28187547  -  nástrojářství, kovoobráběčství. Společnost je zařazena jako malý zdroj znečišťování ovzduší.

Composite  Trade s.r.o., IČ 27402851 – specializovaný maloobchod

DEMOAUTOPLAST, s.r.o.,  IČ 26510987 – výroba plastových  a  pryžových výrobků. Zabývá se výrobou plastových automobilových dílů na vstřikolisech, úpravou jejich povrchu ve fluorizační jednotce a následným lakováním vodou ředitelnými barvami v automatické lakovací lince se sušícím boxem.Společnost je zařazena jako velký zdroj znečišťování ovzduší.

V-PLAST, s.r.o., IČ 61676420 - výroba a zpracování folií z plastů. Zabývá výrobou mikrotenových tašek a folií včetně jejich potisku. Při kontrole bylo zjištěno, že provozovatel provozuje střední  zdroj znečišťování ovzduší – polygrafická  výroba bez povolení vydaných dle §17 ods.1 písm. b),c) a d) zák. č. 86/2002 Sb. Se společností bylo zahájeno řízení o uložení pokuty. (pro opakované porušení).

CZ.TECH Čelákovice, a.s., IČ 25946269 – výroba strojů a zařízení, výroba a opravy elektrických strojů. Lakovna. Společnost je zařazena jako malý zdroj znečišťování ovzduší.

Tržan lahůdky, s.r.o. - zatím nemáme informaci o zařazení.

 

Další významné zdroje znečištění

Kovohutě Holding - divize Čelákovice - Společnost je zařazena jako velmi velký zdroj znečišťování ovzduší.

 

Budeme v Čelákovicích někdy měřit kvalitu ovzduší?

Poslechnout si můžete také záznam z interpelace vedoucí odb. životního prostředí paní Mutínské na téma využití 200 000Kč z obecního rozpočtu na r.2008 určených pro měření kvality ovzduší. Pokud byste nahlédli do rozpočtu na rok 2009, tuto položku tam nenaleznete vůbec.

Na dotaz občana odpovídá ved. Odboru životního prostředí pí.Mutínská a zdůvodňuje rozhodnutí o zrušení položky. Důvodem je názor kraje, že v Čelákovicích to není ještě nejhorší v kraji a měřit se prý má jinde.

Dodejme, že v našem městě jsou 2 slévárny kovů ( z toho jedna barevných kovů  -mědi a jejich slitin ) a firma DEMOATOPLAST zpracovávající umělé hmoty za použití toxických látek (jak vyplývá ze zprávy o možných dopadech na zdraví občanů ( viz. NAŠE_Dokumenty ). Nejlepší bude když si měření zařídí občané sami, neboť orgány samosprávy mají o životní prostředí minimální zájem. Důkazem toho je jednání o výboru pro životní prostředí, který od 29.11.2007 do dnešního dne nedostal svou konečnou podobu, přes nabízenou pomoc 9 občanů ( vesměs odborníků ) je jen na papíře a na listopadovém zasedání zastupitelstva byl dokonce zrušen pro obstrukce ze strany vládní koalice.

Do téma čistoty ovzduší patří i problematika hluku a vibrací. Máme již zkušenosti se spoluprací s Krajskou hygienickou stanicí při měření úrovně hluku z provozu fy Demoautoplast.

Připravujeme žádost o proměření hlučnosti malé vodní elektrárny a mlýna.

-PFI-

 

Náhledy fotografií ze složky Dokumenty

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Přivýdělek

(kiktty18, 18. 3. 2013 11:26)

Čau všichi. Nedávno vznikla novinka z oblasti online výdělků, vhodná pro lidi, co jsou doma.. Už od začátku ledna si takto sama přivydělávám a nemám slov, jak snadné to je! Milionářka přes noc se ze mě sice nestala, ale i tak se mi hodí každá snadno vydělaná kačka :) Píše o tom na www.CervenaCerna.cz

RNDr. Petr Petřík PhD. - odpověď na dotazy část 2.

(Martin Gorin, 22. 11. 2010 20:32)

RNDr. Petr Petřík PhD. - odpověď na dotazy část 2.

Technologie – k žádné úpravě technologického zařízení kde provádíme měření PCDD+PCDF jsme nepřikročili z důvodů plnění emisního limitu daného IPPC.
Nebezpečné odpady –produkce nebezpečných odpadů v naší firmě je závislá zejména na použitých olejových náplních z technologických zařízení a použitých obalech obsahujících nebezpečné látky jako např. obaly od nátěrových hmot.
Tyto odpadové materiály jsou předávány v souladu s legislativou pouze oprávněným firmám k odborné likvidaci.Samozřejmostí je dle nařízení i ověření zda přebírající společnost disponuje příslušnými povoleními k nakládání s odpady.
Pro ilustraci uvádím situaci nebezpečného odpadu rok 2008……..7,03 t .
rok 2009……..3,42 t
Jak jsem uvedl v reakci na poznámku p. Kubra na Vašich stránkách, firmy provozující výrobní zařízení na základě tzv. IPPC ( Integrované povolení ) mají z hlediska legislativy uloženo mnoho povinností, ovšem informování veřejnosti o změnách v hlášeních do IRZ jim uloženo není.
Z hlediska zlepšení komunikace nevidím důvod proč neinformovat občany prostřednictvím Zpravodaje který vydává město Čelákovice, samozřejmě ve spolupráci se zastupiteli města Čelákovice.
Pravidelná měření emisí mohou provádět pouze společnosti autorizované Ministerstvem životního prostředí kterých je k dispozici v ČR několik desítek.Výběr společnosti pro měření záleží na finanční náročnosti dané firmy ,časové flexibilitě a samozřejmě na vybavenosti potřebnými autorizacemi . Všechna autorizovaná měření nejsou prováděna vždy pouze jedinou firmou.
Poslední platná měření technologického zařízení produkujícího PCDD+PCDF provedla samozřejmě autorizovaná společnost viz akreditace níže uvedené.
Laboratoř akreditovaná ČIA - Českým institutem pro akreditaci
Laboratoř autorizovaná SZÚ ve smyslu zák. č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Laboratoř autorizovaná Ministerstvem životního prostředí
Více informací nejsem oprávněn ani zmocněn poskytnout.
Dle informací které mám k dispozici byla prováděná autorizovaná měření řádně minimálně 14 dní předem oznámena na ČIŽP.
Doufám, že jsem zodpověděl všechny Vaše otázky alespoň uspokojivě.
Mé vzdělání není odborně dáno v ekologické oblasti, proto všechny informace čerpám pouze studiem legislativou daných povinností. Chybné údaje v oblasti PCDD+PCDF ve vykázání do registru IRZ nejsou sice mým prohřeškem, ale nevylučuji možnost chybování, proto omluvte prosím mé případné opomenutí.


S pozdravem


Martin Gorin


Oprava zveřejněných nepravdivých údajů

(Martin Gorin, 26. 10. 2010 20:47)

Údaje které jsou zveřejněny ve výše uvedeném příspěvku jsou nepravdivé.
Firma TOS-MET slévárna a.s. požádala o výmaz chybně uvedených údajů za ohlašovací rok 2008 a 2009 do registru IRZ na základě rozhodnutí kontroly ČIŽP ze dne 7.9.2010.
Výmaz byl již proveden a stačí nahlédnout do registru a přesvědčit se.Zde jsou adresy pro vyhledávání.
http://www.irz.cz/vyhledavani-v-registru
http://tomcat.cenia.cz/irz/
Firma TOS-MET slévárna a.s. nedosahuje ani prahových limitů pro ohlášení do registru IRZ.
Hodnota PCDD+PCDF je za rok 2008…….0,00000823 kg TEQ
za rok 2009…….0,00000045 kg TEQ
Prahové množství pro ohlašování je 0,0001 kg TEQ
Z výše uvedeného lze lehce dovodit že firma TOS-MET slévárna a.s. nedosahuje ani vzdáleně prahového množství a není tedy důvod ke znepokojení.

Re: Oprava zveřejněných nepravdivých údajů

(Petr Petřík, 22. 11. 2010 8:40)

Vážený pane Gorine,

děkujeme za upozornění na nesrovnalosti uveřejněné v týdeníku EURO. Na základě letošního šetření ČIŽP tedy podnik TOS-MET s.r.o. (od r. 2010 odkoupen v insolvenčním řízení podnikem TOS-MET slévárna a.s.) plnící tehdy ohlašovací povinnosti za roky 2008 a 2009 nahlásil do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) mylné údaje pro emise PCDD a PCDF (dioxiny a furany), PCB a PAH. Z šetření ČIŽP plyne, že za r. 2009 produkoval TOS-MET s.r.o. pouze asi 200krát méně dioxinů (tj. 0,000000445 kg TEQ) a v r. 2008 asi 12krát méně dioxinů (tj. 0,00000824 kg TEQ) než je nahlašovací práh pro IRZ. Na základě nejnovějšího měření z r. 2010, které uvádíte ve svých podkladech laskavě poskytnutých našemu o.s., jsou naměřené hodnoty pro dioxiny asi 12krát menší (tj. 0,00814 ng TEQ/m3) než je limit dle zákona o vzduší (tj. 0,1 ng TEQ/m3). Ten ovšem může Vaše firma plnit a přesto může překročit prahovou hodnotu pro ohlašování do IRZ (nově je to 0,0001 kg TEQ, před tím to bylo 0,001 kg TEQ). Do IRZ se totiž vkládají emise za rok. Ty však nelze jednoduše zkontrolovat, protože to souvisí s počtem hodin, po kterou byly emise vypouštěny a také s objemem spalin, které (laicky řečeno) z komína vycházejí. Přístup k těmto údajům má ČIŽP.

Dále mne zaujalo, že na IRZ firma TOS-MET s. r. o. figuruje za r. 2004 s hodnotami 0,0042 TEQ kg a dále za r. 2007 s 0,00835 TEQ kg (to je mimochodem rok, kterým se přímo ČIŽP zabývala ve svém šetření a tyto hodnoty nezpochybnila!), tj. asi 40-80krát tehdy překračující limit. Ptám se, je toto opět omyl nebo podnik zavedl takovou technologii, která produkci dioxinů omezuje?

Píšete, že firma jedná o přidělení dotací na investice z hlediska ekologie (výměna zbývajících odlučovačů TZL které jsou na bázi vody za suché filtrační zařízení, atd.). Dodávám na doplnění, že podle IRZ TOS-MET s . r. o. nahlásil za r. 2009 3,42 t nebezpečného odpadu... Přeji Vaší firmě upřímně hodně úspěchů při zlepšování provozních technologií, přesto bych se připojil k otázce přispěvatele se jménem J. Kubr: proč firma neinformovala řádně občany o zjištěných koncentracích a také o opravách.

Nakonec se chci ještě jako laik zeptat, kým jsou prováděna pravidelná měření a zda jsou předem ohlášená?

Děkuji za zodpovězení dotazů.


S pozdravem Petr Petřík, zastupitel města

Re: Re: Oprava zveřejněných nepravdivých údajů

(Martin Gorin, 22. 11. 2010 20:28)

RNDr. Petr Petřík PhD. - odpověď na dotazy část 1.

Vážený Pane Petříku,


problematika ekologie průmyslových podniků je složitým procesem, který se neustále vyvíjí k větší a větší složitosti. Zejména legislativa se neustále mění směrem k přísnějším limitům. Průmyslové podniky , firmu TOS-MET nevyjímaje , nutí stále k dalším finančně náročnějším ekologickým investicím.
Problematika výpočtů a vykazování zejména v oblasti emisí není jednoduchou záležitostí a z tohoto důvodu tedy obecně.

Rozdílné hodnoty PCDD+PCDF vykázané do IRZ za ROK 2004 a 2007.
Množství emisí je, jak správně uvádíte, závislé na počtu provozních hodin daného zařízení kde je uložena povinnost tyto hodnoty měřit a sledovat.
Měřící protokol PCDD+PCDF platný pro ohlašovací rok 2004 nemám bohužel k dispozici.Nalezl jsem pouze měřící protokol vyhotovený r.2006 ( tedy platný pro ohlašovací roky 2007,2008 a 2009.
Ohlašovací rok 2004 nemohu tedy vzhledem k absenci tohoto základního vstupního údaje ověřit. Ohlašovací rok 2007 jsem prověřil stejným postupem jako kontroloři ČIŽP a zjistil pochybení,správná hodnota PCDD+PCDF za ohlašovací rok 2007 ….. 0,0000835 kg TEQ.
Jak je obsaženo v kontrolním protokolu ČIŽP ze dne 7.9.2010 inspekce požaduje provést opravu ohlášených údajů za rok 2008 a 2009. Tato oprava byla provedena a řádně i ohlášena ČIŽP, jak bylo v kontrolním protokolu požadováno.
V případě PCDD+PCDF je povinnost měření uložena 1 x za 3 roky a z tohoto posledního měření vždy vycházíme při výpočtu s ohledem na provozní hodiny daného zařízení.
Firma TOS-MET vzhledem k ekonomickým potížím od konce roku 2007 neustále snižovala výrobu a tedy i počet provozních hodin který byl v roce 2009 cca 3 x nižší než-li v roce 2008.
Dále musíme vzít v úvahu, že pro rok 2009 byl použit měřící protokol, který nahradil z důvodu povinnosti měřit 1 x za 3 roky původní měřící protokol.
Rozdíly naměřených hodnot jsou zřejmé a proto je uvádím.
Měřící protokol platný pro ohlašovací rok 2008….PCDD/F……….0,00132 mg/h
Měřící protokol platný pro ohlašovací rok 2009….PCDD/F……….0,00016 mg/h
Jak lze dovodit jedná se o hmotnostní tok který je následně použit k výpočtu.
Závěr:
Tedy z hlediska výše uvedených faktů můžeme uvážit, že na tak velkém rozdílu vykazovaných hodnot PCDD+PCDF za ohlašovací rok 2007,2008 a 2009, vezmeme-li v úvahu i správný výpočet za rok 2007, se podílel nejen nižší počet provozních hodin daného technologického zařízení , ale i poslední platné měření kde bylo dosaženo nižších hodnot.
Rozdílné hodnoty jednotlivých měření tohoto technologického zařízení jsou dány kvalitou materiálu ze kterého v danou chvíli provádíme tavení.Vsázkové suroviny které obsahují vratný materiál,surové železo a zlomkový materiál, jsou „obohaceny“ dle jakosti dodávky i příměsí různých nekovových materiálů, jako je zemina,písek,rez atd. Tyto příměsi svým spalováním mají vliv na hodnotu emisí při prováděných měřeních.
Samozřejmě, že zájmem firmy je nakupovat výrobní materiál co nejvyšší kvality nejen z hlediska ekologie, ale i z hlediska ekonomického využití.Tedy s minimem těchto příměsí!

Emisní limity a ohlašovací práh, technologie,nebezpečné odpady.
Emisní limit je naší firmě stanoven 0,1 TEQ/m3 v dokumentu IPPC.
Ano je správná Vaše úvaha.Naše firma je povinna plnit tento emisní limit a následný výpočet dle provozních hodin určí zda překročíme tzv. PRAHOVOU hodnotu která je určena pro povinnost ohlášeni do registru IRZ.
Plníme-li emisní limit a máme vysoký počet provozních hodin, můžete lehce dovodit kolik nám legislativa povoluje při provozu zařízení na 3 výrobní směny vyprodukovat těchto emisí. Je zřejmé, že může dojít i k překročení tzv.prahové hodnoty a stále se budeme pohybovat v mezích dané zákonnými předpisy!
Zde chci ale podotknout, že v žádném případě není záměrem firmy TOS-MET produkovat co největší množství povolených emisí! Pouze uvádím pro dokreslení situace fakta která nám poskytují určité maximální limity při produkování emisí.

pro pana Faktora a ostatní

(Zdeněk Smrž, 21. 6. 2010 9:23)

O globálním oteplování jsem samozřejmě hovořit nechtěl. To bylo řečeno jenom okrajově s tím, kolik úsilí vyvíjí mnoho spolků, sdružení a organizací s odkazem na globální oteplování. Já jenom chtěl upozornit na to, že řada lidí, která se do Čelákovic přistěhovala v posledním desetiletí by nejraději z našeho městečka měli satelitní město ke krásnému bydlení bez průmyslu, obchodu a jakékoliv provozovny, která by mohla nějak znečistit naše město. Kdo by si to nepřál. Kde se ale budou vyrábět všechny ty prima věci, kterými se rádi obklopujeme, kde se budou pěstovat zemědělské plodiny, kde budeme vykrmovat ty „smradlavé“ vepře, které rádi jíme s knedlíkem a zelím?? Kde na to budeme vyrábět potřebnou energii?
To všechno budeme pro své pohodlí „čistého“ domova dovážet? Z obchodu všichni lidi v našem státě bohužel žít nemůžeme.
Já žiji v Čelákovicích od svým dvou let. Mnozí zapomínají , že desetiletí Kovohutě a TOS živily většinu lidí právě z Čelákovic. Netvrdím, že se se k životnímu prostředí vždy chovaly „košér“. Ale na druhou stranu se právě v Kovohutích pro zlepšení vypouštění odpadu a „čmoudíků“ udělalo hromadu opatření a investovaly se nemalé prostředky pro odsíření a zlepšení vypouštění odpadních vod.Váím o čem mluví, pracoval jsem v Kovohutích 14 let.
Chtěl jsem tudíž svým příspěvkem říci, že jednat ve jménu všech obyvatel Čelákovic za lepší životní prostředí kolem Čelákovic je činnost sice chvályhodná, ale krapet sobecká vzhledem k ostatním regionům našeho státu a k ostatním obyvatelům Čelákovic, kteří zatím v Kovohutích TOS-METu pracují.

Re: pro pana Faktora a ostatní

(pro p.Smrže, 15. 11. 2010 21:16)

Vážený pane Smrži, dne 21.6.201 jste zde napsal, že se právě v Kovohutích pro zlepšení vypouštění odpadu a „čmoudíků“ udělalo hromadu opatření a investovaly se nemalé prostředky pro odsíření a zlepšení vypouštění odpadních vod.Víte prý o čem mluvíte, neboť jste pracoval v Kovohutích 14 let. Co říkáte zveřejněným informacím z registru znečišťovatelů za r.2009 , kdy umístění Kovohutí je horší než v předcházejícím roce a vypouštějí do vody víc škodlivých látek než opravdové chemické kolosy Synthesia Pardubice a nebo Spolana Pardubice.Stále se domníváte, že naše kritika je sobecká vzhledem k ostatním regionům našeho státu a k ostatním obyvatelům Čelákovic, kteří zatím v Kovohutích TOS-METu pracují.Nebo snad s pozicí Kovohutí na žebříčku nejhorších znečišťovatelů souhlasíte?
Petr Faktor

pane Gorine, kdo zadal údaje do registru?

(Jiří Kubr, 29. 10. 2010 21:24)

Je možné, že zde na stránkách občanského sdružení NAŠE Čelákovice může dojít k nějakému nechtěnému přehlídnutí. Ti co se zde angažují svou práci berou jako občanskou sebeobranu,když ti co jsou za to placeni selhávají.Pane Gorine vysvětlete nám, jak je možné, že podnik TOS-MET něco opraví a neřekne to lidem v Čelákovicích. Minimálně od října 2009 žije mnoho lidí v Čelákovicích ve strachu z nadměrného množství dioxinů, které TOS-MET vypouští a to na základě hlášení zaslaného podnikem do registru znečišťovatelů. Nyní se po téměř roce dozvíme zcela náhodou, že údaje byly opraveny. Kdo stojí za chybným hlášením a proč to již nevědí celé Čelákovice? Oficielně mohl podnik TOS-MET opravu oznámit např. ve Zpravodaji města Čelákovice. Co lidé, kteří nečtou tyto stránky ty Vám nestojí za podání informací? Mnoho jich bylo informováno pomocí týdeníku EURO.Bylo by vhodné podat vysvětlení!!!
Jirka Kubr

Re: pane Gorine, kdo zadal údaje do registru?

(Martin Gorin, 30. 10. 2010 22:14)

Dobrý večer,

firmy provozující výrobní zařízení na základě tzv. IPPC ( Integrované povolení ) mají z hlediska legislativy uloženo mnoho povinností, ovšem informování veřejnosti o změnách v hlášeních do IRZ jim uloženo není.
Chybně ohlášené údaje sice nejsou mým prohřeškem,ale chci zdůraznit,že provedení těchto výpočtů a následných převodů jednotek není zase tak jednoduchou záležitostí.
Domnívám se, že nyní po komunálních volbách které proběhly a na základě nového rozložení sil stoupne i zájem o informace ze strany zastupitelů kteří mohou následně informovat občany prostřednictvím Zpravodaje.
Věřte, že já osobně jsem vysvětloval mnoha přátelům i rodičům že došlo k chybě a není tedy nutné se znepokojovat.
Znovu zde chci připomenout skutečnost, že firma investovala za posledních 15 let bezmála 200 mil. korun na modernizaci provozu, což vedlo k výrazným ekologickým vylepšením jak v oblasti snížení produkce emisí TZL ( prachové částice),ale i v produkci odpadního materiálu.Poslední ekologické opatření je výstavba nových lakovacích boxů. Po cca roce a půl tedy konečně nic nebrání uvedení lakovacích kabin do zkušebního provozu kde bude toto moderní zařízení řádně odzkoušeno a budou provedena veškerá uložená měření z hlediska ekologické náročnosti.
Naši zaměstnanci budou moci konečně pracovat bez dýchání výparů při lakování a město Čelákovice bude zbaveno těchto emisí které doposud volně stoupaly světlíky nad výrobní halu a byly unášeny povětrnostními podmínkami na obytné části města.
Lakovací kabiny jsou vybaveny účinnou sadou předfiltrů a filtrů s aktivním uhlím.Tato zařízení jsou schopna zachytit více jak 90% FUIGITIVNÍCH EMISÍ !
Z výše uvedeného lze lehce uvážit, že toto zdržení které zabránilo spuštění provozu tohoto zařízení jen vystavilo občany Čelákovic další dávce těchto emisí zcela zbytečně.
A ti kdo toto zdržení zapříčinili se mohou nyní občanů Čelákovic zeptat zda s tímto zdržením byli spokojeni !?
( ...inu logika věci občas pokulhává za dobrými úmysly unáhleně aplikovanými...)


Re: Re: pane Gorine, kdo zadal údaje do registru?

(Pavel Fišera, 3. 11. 2010 13:18)

Dobrý den.
Řízení o změně IPPC bylo přerušeno kvůli neúplným podkladům k řízení.
Informace o zařazení kategorie velikosti zdroje vychází z informace ČIŽP podané v r.2009.
Změna je až v Rozhodnutí o změně IPPC ze dne 29.6.2010.
viz http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf/D5852F510405AC84C12575C8002DBE88/$file/ROZHODNUT%C3%8D%20-%201.zm%C4%9Bna%20IP%2029.6.2009.doc

Dle tohoto rozhodnutí TOS-MET dodal chybějící podklady k řízení, m.j. Odborné vyhodnocení zdravotního rizika vlivu imisí na obyvatele města žijící v blízké sídlištní i rodinné zástavbě a Odborné posouzení, zda kumulací produkovaných emisí z obou zdrojů a celé průmyslové zóny areálu TOS nedojde ke zhoršení životního prostředí ve městě a k překročení platných limitů.

Pane Gorine, můžete tyto posudky zveřejnit?

P.Fišera

2010/6/14 Bosák Stanislav RNDr. <bosak@cizp.cz>

Vážený pane inženýre,
podle nám dostupných informací je řízení o změně integrovaného povolení, jehož součástí jsou i lakovací a sušicí kabiny jako zařízení přímo spojených činností, KÚ StČ kraje přerušeno.
Moje připomínka ke způsobu omezování emisí těkavých organických látek z navržených lakovacích a sušicích kabin LAGOS MA 8 směřovala k použití adsorpce na aktivním uhlí bez regenerace adsorbentu v místě provozu ("patronové filtry s aktivním uhlím"). Podle uvedené projektované roční spotřeby nátěrových hmot ve výši 36410 kg a organických rozpouštědel 11190 kg by za předpokladu, že nátěrové hmoty budou obsahovat cca 50% těkavých organických látek, celková roční spotřeba těkavých organických látek dosáhla téměř 30 tun (19 tun z nátěrových hmot a 11 tun dalších rozpouštědel). K záchytu tohoto hmotnostního množství těkavých organických látek by při adsorpční kapacitě adsorbentu 20 % až 25 % a za podmínky dodržení emisního limitu bylo zapotřebí 100 až 150 tun aktivního uhlí ročně, což u systému bez regenerace v místě provozu je neschůdné řešení a nelze jej považovat za postup vyhovující požadavkům nejlepší dostupné techniky.
S pozdravem S. Bosák

Re: Re: Re: pane Gorine, kdo zadal údaje do registru?

(Martin Gorin, 4. 11. 2010 13:53)

Dobré odpoledne!

Dokument VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VLIVU IMISÍ a dokument ROZPTYLOVÁ STUDIE z celého areálu TOS byly vypracovány a dne 13.1.2010 předány osobně naším pracovníkem
na podatelnu MÚ Čelákovice.
Domnívám se, že ve světle povolební situace není pro Vás a Vaše sdružení problémem si tyto dokumenty vyžádat a detailně prostudovat.
Ze závěrů obou dokumentů lze dovodit , že situace zdravotních rizik a imisí nedozná negativních změn , ale naopak instalace lakovacích kabin ve firmě TOS-MET slévárna a.s. bude jen přínosem.
Bez kladného stanoviska těchto studií by určitě ani Krajský úřad Středočeského kraje nemohl vydat změnu IPPC .
Na Vaši E-mailovou adresu Vám zasílám v příloze alespoň hlavičky a závěry obou dokumentů.
Nic Vám tedy nebrání zveřejnit ihned závěry těchto studií .
Závěrem bych ještě podotkl, že firma bude v dohledné době přecházet na lakování pomocí vodou ředitelných nátěrových hmot.Tímto krokem se domnívám přispějeme hlavně k ještě většímu zlepšení ekologických podmínek ve městě Čelákovice.
Vodu ředitelné nátěrové hmoty neprodukují tak velké množství těkavých látek....-)))

Další nepravdivý údaj.

(Martin Gorin, 26. 10. 2010 21:09)

Ještě poznámka k uvedené další nepravdivé informaci.
TOS-MET slévárna a.s. není velmi velkým zdrojem znečišťování.
Firma TOS-MET slévárna a.s. je zařazena jako velký zdroj znečišťování.
Doporučuji před zveřejňováním lépe studovat materiály k jednotlivým firmám, zejména i platné změny IPPC + STPP a TOO !

Jak se Kovohutě zlepšují?

(Jitka Novotná, 18. 10. 2010 21:16)

Týdeník EURO přinesl zprávu o největších špindírech v ČR za r.2009. Opět se na čelných místech objevily 2 čelákovické podniky TOS-MET a.s. a Kovohutě Holding. Druhý jmenovaný podnik dokonce vykázal v tabulce "borců" zlepšení a postoupil z 9.místa za r.2008 na 7.místo za r.2009 a pokud to takto půjde dál stanou se Čelákovice opravdu "slavné".V říjnovém Zpravodaji města Čelákovice v článku nazvaném Kovohutě investují do životního prostředí uvádí obchodní ředitel pan Petr Hořejší, že žádná z měřených hodnot nepřekročila a nepřekračuje stanovený limit( konec citace ).Pane Hořejší jak to vaše krásné povídání hraje s vypovídací schopností čísel? Jste za r.2009 horší než v předcházejícím roce a vypouštíte do vody víc škodlivých látek než opravdové chemické kolosy Synthesia Pardubice a nebo Spolana Pardubice. Investice do životního prostředí by měly být vidět a zatím tomu tak není!!!
Není Vám proč věřit.
Jitka Novotná

pro pana Smrže

(Petr Faktor, 20. 6. 2010 21:04)

Vážený pane Smrži,

jen pro upřesnění. Mezi Čelákovicemi a Sedlčánkami nikdy žádné louky nebyly a vždy byly intenzivně obdělávané kakuřicí, řepou nebo brambory.Louky vždy byly na druhé straně Labe, ale tam nové domy nejsou. To jen pro pořádek. Co jste vlastně svým příspěvkem chtěl říci? Nikdo zde o globálním oteplování mnoho nemluví.Jde především o to v jakém prostředí budeme dále žít a to by jistě mělo zajímat i Vás. Nezajímá? Věřím, že tomu tak není.Sledujte stránky NAŠE Čelákovice a přijďte na některou z besed. Budeme vděčni za Vaše upřímně míněná slova.Možná s globálním oteplováním to nebude až tak horké, ale s životním prostředím v našem městě ano.Pokud nevěříte přečtěte si výzvu KDO NESE ODPOVĚDNOST ZA ZDRAVÍ OBČANU . Čísla o dioxinech z TOS-MET a údaje o znečištění Labe Kovohutěmi nejsou našim výmyslem.

Na co si to hrajeme?

(Ing.Zdeněk Smrž, 20. 6. 2010 11:49)

Dámy a pánové, na co si to hrajeme? Jak jsem si všimnul, většina aktivistů žije v nových RD domech, které vyrostly mez Čelákovicemi a Sedlčánky.Stalo se to díky rozprodání tamějších pozemků, kde dříve byly krásné louky. Každý z vás pracuje většinou v Praze, takže rodiny vlastní dvě až tři auta, která denně rodiny používají. Domy vesele spalují plyn, teplo má každý rád.Vypouštějí se odpady do již přetížené kanalizační sítě, mají ledničky, pračky, televize, myčky, prostě to, co každá dnešní rodina potřebuje. Neuvědomujete si, že my sami jsme největší znečistitele našeho prostředí. Přestaňte si hrát na pánabohy a buďte soudní. S globálním oteplováním to asi taky nebude tak horký, že?

off roads out

(Doktror 69, 15. 10. 2009 17:25)

Dýchá se Vám v Čelákovicích dobře? Nebo se zalykáte exhalacemi z aut ... Já se zalykám exhalacemi z off-roadů a já bych jim zakázal vjezd do města - tak jako to do svého centra zakázala Florencie

Došly Vám argumenty?

(Ing. Josef Knap, 14. 10. 2009 16:29)

Zdá se, že Doktorům Dvojce i Trojce došly věcné argumenty - tak přišly na řadu navážení se hodné putyky čtvrté cenové skupiny. To dokáže jen anonym.

Fakt nemá

(Doktor3, 14. 10. 2009 15:30)

...a třídním antagonismem.

To nemá smysl

(Doktor 2, 14. 10. 2009 13:16)

Kolego doktore, pomalu začínám chápat, že to opravdu nemá smysl. Někdo tu trpí neuvěřitelným sklonem k životněprostřednímu sadomasochismu....

To nemá smysl

(Doktor3, 14. 10. 2009 9:50)

Kolego doktore,
s panem Knapem nemá smysl vést diskusi. Když si přečtete všech jeho cca 452 :) příspěvků na všch možných i nemožných diskusních fórech, tak zjistíte, že je to festival promarněného času. Navíc ve spojení s hrozbou utrpění vážné psychické újmy. On Vás stejně svojí hyperaktivitou umlátí :)