Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seminář pro žadatele a příjemce z výzev OP ŽP

Seminář pro žadatele a příjemce z výzev OP ŽP pro oblast podpory 4.2

V Praze proběhne seminář - Problematika a propagace OPŽP v oblasti podpory 4.2.

Ministerstvo životního prostředí, Odbor enviromentálních rizik a ekologických škod pořádá pro odborníky, žadatele a příjemce dotací z výzev OP ŽP, seminář zaměřený na oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží.

Termín konání semináře byl stanoven na středu 11 září 2013 od 10 do 15 hodin.

Místem konání je hotel Populus, konferenční sál, U Staré Cihelny 2182/11, Praha – Žižkov.

Program semináře:

    Úvodní slovo ředitele odboru environmentálních rizik a ekologických škod.
    Staré ekologické zátěže v ČR – Vývoj řešení projektů za uplynulý rok a současný stav.
    Sanace starých ekologických zátěží v OPŽP.
    Dosavadní průběh oblasti podpory 4.2.
    Aktuálně probíhající výzva k oblasti podpory 4.2.
    Příprava příštího programového období 2014-2020.
    Realizace opatření z analýz rizik v Plzeňském kraji.
    Projekt odstraňování starých ekologických zátěží v Kopřivnici.
    Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží.
    Sanace skládky kalů.
    Monitoring starých ekologických zátěží.
    Projekt města Pečky – Odstranění zdravotních rizik pro obyvatele města.
    Využití Operačního programu Životní prostředí k vyřešení zátěže pesticidy.
    NIKM - Národní inventarizace kontaminovaných míst (projekt spolufinancovaný z OPŽP).
    Dotazy a diskuse.

Zájemci o účast na semináři mohou vyplněnou přihlášku zasílat do 9.9.2013 na adresu: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III (e-mail: seminare@ekomonitor.cz  nebo olga.halouskova@ekomonitor.cz ).

Pozvánku s bližšími informacemi a registračním formulářem naleznete zde:
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/49/14860-130911_pozvankaopzp42.pdf


> Zdroj: OP ŽP (opzp.cz, 6.8.2013)