Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zákonná úprava a kácení stromů

12. 8. 2013


Pokud nevíte, jestli můžete po novele vyhlášky provádějící Zákon o ochraně přírody a krajiny bez povolení kácet stromy na pozemku, kterého jste vlastníkem.


Náš závěr:

1.   Nadále platí obecný zákaz kácení dřevin bez povolení vyplývající z § 8 odst. 1 zákon o ochraně přírody a krajiny, ze kterého jsou možné výjimky.

2.  Nová vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení stanoví velikost a charakteristiku dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení.

3.   Povolení není třeba, kromě jiného, ke kácení dřevin rostoucích v zahradách. Zahradu definuje tato vyhláška jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.

4.    Kácení by mělo být prováděno v období vegetačního klidu dřevin.Podrobný právní rozbor vyhlášky 189/2013

Dne 27. června 2013 byla Ministerstvem životního prostředí přijata nová vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Tato vyhláška nyní upravuje problematiku kácení dřevin komplexně a z toho důvodu bylo touto novou vyhláškou zrušeno ustanovení § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., které dotčenou oblast upravovalo doposud.

Z § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyplývá obecný zákaz kácení dřevin bez povolení. Z tohoto zákazu stanoví zákon výjimky, mj. v případě, že dřeviny splňují určitou velikost nebo charakteristiku. Vyhláška č. 395/1992 Sb. doposud stanovovala pouze kritérium velikosti – povolení se nevyžadovalo pro dřeviny s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.

§ 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. nyní obsahuje čtyři kritéria pro velikost a charakteristiku dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení.

Kritérium obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí bylo ponecháno.

Nově však nebude nutné žádat povolení také pro dřeviny rostoucí v zahradách.

Zahradu definuje tato vyhláška jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.

Kromě uvedených dvou kritérií nevyžaduje vyhláška povolení ke kácení ani u dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin a u zapojených porostů dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2.

Nová vyhláška ponechává v ustanovení, že kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. (§5)

Ekologický právní servis, 7. 8. 2013, TK

Další zpracované dotazy najdete na našem webu.

Chcete se na nás znovu obrátit?