Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změny v dotacích SFŽP ČR na životní prostředí

21. 5. 2014

Upozornění pro žadatele o podporu v rámci LII. výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v PO 4 související se změnami režimu veřejné podpory od 1. 7. 2014

20.05.2014 - Od 1.7.2014 dochází z důvodu změn legislativy EU ke snížení výše Regionální podpory a změně podmínek pro podporu de minimis (dále RPZP). Pro zachování stávajících podmínek RPZP bude možné vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále RoPD) ještě před ukončením řízení pro výběr dodavatele, a to na základě posouzení zadávací dokumentace ze strany SFŽP ČR a předložení projektové dokumentace.
Tuto procesní změnu lze uplatnit u všech typů veřejných zakázek vyjma zakázek malého rozsahu. Pečlivě zpracované Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na realizaci předmětu podpory ve stavu připraveném k vyhlášení veřejné zakázky je potřeba předložit na SFŽP ke kontrole nejpozději do 10.6.2014, aby bylo možné na základě posouzení zadávacích dokumentací vydat RoPD ještě před změnou podmínek veřejné podpory. Stávající postup pro přípravu RoPD a jeho vydání po uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem je rovněž stále možný.