Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zveřejněna zpráva města o přístupu k informacím - co z ní vyplývá?

6. 5. 2009

Byla zveřejněna výroční zpráva Města Čelákovice o plnění povinností vyplývajících ze Zákona o svobodném přístupu k informacím r.2008 - a co z ní vyplývá?

Na internetových stránkách města byla zveřejněna povinná Výroční zpráva za rok 2008 (viz. http://www.celakovice-mesto.cz.vip.globe.cz/attachments/vyrocni_zpravy/vz2008.pdf) ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Jak ze zprávy vyplývá, bylo v r.2008 vyžádáno celkem 66 informací. Vedení městského úřadu si dalo práci a uvedlo kolik z tohoto počtu bylo vydáno pouze pro jednoho občana. Zákon zakazuje uvést jeho jméno a tak doplňujeme, že jej důvěrně známe.

Můžeme též uvést několik dalších doplňujících informací týkajících se uvedené výroční zprávy.

Zpráva též uvádí kolik bylo podáno stížností na nekvalitní podání informace a na první dojem se zdá , že si asi občané vymýšlejí zbytečnosti. Úřad však zřejmě z vrozené skromnosti zatajil, že na jednání zastupitelstva (ZM) dne 4.9.2008 pod bodem programu č.2 byl projednáván protokol z kontroly provedené ministerstvem vnitra k porušení zákona o svobodném přístupu k informacím a zastupitelstvo muselo projednat text v tomto znění: ..“nezákonný postup orgánů obce a zamezení jeho opakování“. O to víc je zajímavější, že je zde zaznamenán návrh i zastupitele p.Špačka, aby byl prověřen soulad předpisů užívaných RM a ZM s právním řádem. Jeho návrh nebyl přijat především po zamítavý postoj p.starosty a jeho „koalice“.

V r.2009 již za pouhé 4 měsíce musel úřad zveřejnit 17 Informací a možná i Vás některá z nich zaujme. Pro všechny občany by např. mohla být zajímavá zpráva, jak odbor životního prostředí odpověděl na otázku občana, zda město reagovalo na žádost o změnu integrovaného povolení slévárny TOS-MET (zásadní zvýšení emisí). Prý zatím nereagovalo, neboť řízení ještě probíhá. Stačí nahlédnout na www.celakovice.org a tam v sekci DOKUMENTY najdete ohlášení Krajského úřadu, které dává možnost připomínek do 19.ledna 2009. Kde je tedy pravda? Jedná se m.j. i o možné zdravotní ohrožení obyvatel města… To je však jen jedna z mála obdobných věcí.

Pro jednání ZM 26.2.2009 byl zastupitelem M.Iglem zpracován materiál, který popisuje cenzuru v podání současného vedení města s očekáváním bouřlivé rozpravy. Starosta materiál zařadil na konec jednání a tak již nikdo o půlnoci neměl zájem o diskuzi. Byl přijat návrh, že se bude problémem zabývat nová tajemnice a tím to skončilo (tajemnice vybraná výběrovým řízením do úřadu nenastoupila, pozn. redakce). Máme čekat až se povede 6.výběrové řízení a konečně po dlouhé době nějaký tajemník nastoupí a problém cenzury bude vyřešen? Asi bychom se načekali a ostuda Čelákovic by pokračovala. Jak jinak než ostudou nazvat konstatování cenzury proti kterému vedení města nevznese námitku. Dvacet let v demokratické společnosti a stále se uplatňuje cenzura? Cenzura a vysoký počet vyžádaných informací spolu úzce souvisí.

I v Čelákovicích bylo před několika lety běžné, že zápis z jednání městské rady byl zveřejněn na Internetu a každý občan si mohl ověřit o jakých záležitostech vedení města jednalo (v sousedním Brandýse občané tuto možnost mají). Dnes si musíte o zápis písemně požádat a díky i této skutečnosti je počet žádostí tak vysoký. Zápis nedostávají ani zastupitelé a není k dispozici např. členům kontrolního výboru, který má kontrolovat zákonnost jednání rady. Žádosti o informace podané podle zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím mají jednu výhodu a to povinnost pro úřad zveřejnit odpověď, kterou Vám zašlou. V některých případech se však mezi zveřejněnými odpověďmi najde perlička typu: informaci najdete na internetových stránkách www.celakovice.cz. Zda tam informace někde opravdu je, to nikdo neví. Je to odpověď plně vystihující současný přístup k občanům. Jsme povinni informaci podat, ale podáme ji po svém a ty občane si s tím nějak poraď. Zda ti naše informace pomohla či nikoliv je nám úplně jedno.

Závěrem drobná odbočku do USA, kde se podobnými věcmi zabývá současná administrativa presidenta Obamy viz. http://www.otevrete.cz/index.php?akce=clanek&id=747. Bylo by potřeba, aby i u nás v Čelákovicích nějaký „černoch“ zavedl nové způsoby. Mnozí z nás by to vítali. Černoši zde nejsou, ale máme mnoho mladých znajících z vlastních zkušeností život jinde a snad i díky této mladé generaci podobné moresy již skončí. Nebudeme muset o informace žádat a vedení našeho města bude transparentně vládnout. Kolik zbytečných dohadů ubude a jak je to vlastně snadné. Je doba internetu a PROČ jej tedy nevyužít pro maximální informovanost občanů? Tajíme snad něco? Kdo má Informace, má i mnoho výhod a ty by měly být pro každého stejné. Nebo se snad mýlím?

 

Pavel Chalupa

člen výboru o.s. NAŠE Čelákovice

 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Vedení města informace cenzuruje!!!

(Jitka Novotná, 9. 5. 2009 8:36)

V poslední době máme 2 příklady jak se vedení města s informovaností vždy bravurně vypořádá. Na stránkách ODS jsem viděla srovnání zápisu z jednání městské rady v Čelákovicíh a v Brandýse. Nevím proč se u nás vlastně zápis píše když téměř nic neříká a jen dává otázky co to asi znamenalo a v Brandýse tam napíší ke každému bodu popis problému a již není třeba se na nic ptát.Navíc v Brandýse o zápis nemusíte ani žádat ( je volně přístupný na jejich internetu ) Podobně jsem byla zklamaná při přečtení zápisu z jednání zastupitelstva z 26.2.2009 , kde se projednávalo odvolání ředitele muzea p.Špačka. V diskuzi vystoupilo celkem 12 občanů a vůbec nic co řekli v zápise není obsaženo. Byla jsem jednou z těch 437 lidí co podepsali petici za veřejné projednání a jelikož na zastupitelstva nechodím tak jsem čekala, že si vše přečtu. No co řící? Budu muset o informace požádat podle zákona o svobodném přístupu k informacím a příští výroční zpráva bude asi ještě delší. Možná, že to asi neudělám, máme přece www.celakovice.tv a tam se dozvím bez cenzury jak to vše bylo. Co tomu říkáte? Cenzura ještě 20 let po sametu je ostudou těch co řídit město jinak nedovedou!!!

Jitka