Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovor s bývalým ředitelem muzea p. Špačkem

19. 3. 2010

Navštívili jsme naše muzeum a po půl roce od ukončení funkce ředitele (k 31. 8. 2009) jsme pana Špačka požádali o rozhovor.

Jistě nikomu z řad čelákovických občanů neuniklo, že je na světě již třetí svazek právě panem Špačkem založené edice „Prameny muzea města Čelákovic (FMCC)“, z nichž zatím posledním je „Kronika obce Sedlčánek I.“, vydaná těsně před minulými vánocemi. Také můžeme dodat, že se zasloužil o rekonstrukci zdejší Tvrze trvající téměř deset let a o zvučné jméno čelákovického muzea nejen u nás, ale i v zahraničí, jak se v roce 2003 při návštěvě Čelákovic vyjádřil i sám ministr kultury.

 

Pane Špačku, od 1. září 2009 nezastáváte již funkci ředitele muzea. Kolem Vašeho odvolání byl značně velký rozruch, ale přesto dále v muzeu pracujete. Můžete nám říci, jaká je od té doby vaše pracovní náplň a jaké máte zařazení?

Jak možná víte, práci v čelákovickém muzeu jsem se začal věnovat již od školních let (r. 1957) a téměř nikdo již dnes neví, jaká úskalí, vzniklá převážně „hloupým“ politickým rozhodnutím a neinteligencí funkcionářů z různých úrovní moci, muselo muzeum překonat a bohužel ještě překonávat musí.

Po rozhodnutí RM dne 8. ledna 2009 mě z funkce odvolat, přes různá laickou i odbornou veřejností vynucená vřelá a srdcervoucí písemná i ústní prohlášení vedení k mé bývalé činnosti a vlastně i k mé budoucnosti, nebyl nikdo z představitelů schopen, nebo možná nenašel odvahu mi osobně sdělit, jak je se mnou dále počítáno. Zůstalo to vše na novém řediteli p. Mgr. Eisnerovi a po vyjasnění mých dalších cílů jsem byl zařazen jako odborný pracovník na kumulovanou funkci historika a archeologa a od té doby také v nich působím.

 

Zaslechli jsme, že nastala nějaká napjatá situace před vydáním kroniky Sedlčánek a její avizované vydání že bylo ohroženo?

Skutečně taková situace nastala. Došlo totiž k selhání techniky u firmy připravující sazbu pro tisk a při provádění posledních korektur, které měly být v pátek odevzdány do tiskárny, došlo k sesypání celé sazby a i přes úsilí přivolaných techniků se nepodařilo sazbu dát dohromady a tak sazeči byli nuceni začít vše od počátku včetně nového vkládání tabulek a obrázků. Bylo to pro mě a kolegyni pí Marešovou náhlá, neočekávaná a nepředstavitelná třídenní zátěž, kdy jsme od večerních hodin v pátek do poledních hodin v pondělí seděli téměř v jednom kuse nepřetržitě u počítačů a znovu prováděli korektury a kontroly sazby. Do toho nám ještě každou chvíli vypadávalo internetové spojení. Šok byl, když někdy kolem druhé hodiny ráno přišly první nové korektury a asi na 30 straně zjistíte, že na následujících stranách namísto souvislého textu vidíte různě umístěná písmena či části slov. To byl opravdu „mrtvičný“ okamžik. Ale naštěstí došlo k omylu a byl nám zaslán vadný soubor. A tak jsme si s tím „hráli“ do pondělních poledních hodin a čekali na 15. hodinu, na zprávu zda tiskárna ještě něco k dodaným podkladům nebude požadovat. Informace zněla, že je vše v pořádku a že kronika v termínu bude. A v tom okamžiku námi projel těžko popsatelný radostný pocit, že nezklameme ty desítky sedlčánských občanů, kteří sami od sebe udělali mezi sebou sbírku a finančně podpořili její vydání. A zde bych ale rád požádal i vlastníky sedlčánské kroniky, že pokud jsme náhodou v textu nějakou drobnost během těch hektických dnů přehlédli, aby nás omluvili.

 

Takže na čem v současné době pracujete?

Jednak průběžně pracuji se sbírkami, tj. na jejich přesném určení, popisu a fotodokumentaci, což vyžaduje zákonem předepsaná evidence, dále samozřejmě pokračuji ve studiu a doplňování podkladů k významným čelákovickým osobnostem, připravuji podklady pro některé z plánovaných výstav, do toho přicházejí badatelé, studenti, příprava na semináře a jiné akce.

Samozřejmě, že se částečně věnuji i archeologii, vyjadřuji se jako dříve ke stavebním aktivitám v regionu, památkám a k dalším potřebným záležitostem a čeká mě časově náročná práce, kterou je mj. předně zpracování záchranných výzkumů raně středověkých pohřebišť ze Zelenče a z Čelákovic. Ve skutečnosti mohu konstatovat, že mám trochu víc času na práci, kterou mám rád a dělám celý život.

 

A na závěr, co další díl kroniky?

No samozřejmě, jak jsem již ve vydaných dílech uvedl, mám zájem, ale nejen já sám, aby vyšly další slíbené svazky. Ale bohužel vedení města se mě snaží stále z něčeho osočovat a práci, kterou převážně dělám ve volném čase předně pro toto město, mi doslova jeho činitelé otravují. Chvílemi mi připadá, že jim nestačilo mě zlikvidovat jako ředitele, ale že jsem pro ně nepřijatelný i jako dnes jen pouhý řadový muzejní zaměstnanec, nebo je možná spíše dráždí už jen to, že slyší jméno Špaček. Víte, je to již několik let trvající „hit“ vedení našeho města a volby přede dveřmi, tak co dodávat? Jenom snad to, že když člověk pracuje v místnosti třeba i zadarmo na dalším díle kroniky, aby viděl, musí svítit, a i to někomu asi vadí.

 
 Vyptával se Mirek Iglo.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář