Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šikana v muzeu II

9. 6. 2010

 Také jste nemohli věřit vlastním očím při čtení červnového vydání Zpravodaje města Čelákovice s článkem místostarosty Rýdla o zasedání městské rady z 6. 5. 2010 v části týkající se muzea? Požádali jsme člena Spolku přátel muzea o krátký rozhovor na toto téma. Pana Igla tentokrát zpovídal Petr Polnický. Rozhovor tématicky navazuje na předchozí s bývalým ředitelem p.Špačkem.

Dobrý den, pane Iglo, o co jde v této nekončící kauze tentokrát ?

Nechtěl jsem věřit vlastním očím při čtení červnového vydání Zpravodaje města Čelákovice s článkem místostarosty Rýdla o zasedání městské rady z 6. 5. 2010. Píše mj.: Rada se seznámila s obsahem Zprávy z prověření hospodaření a roční účetní závěrky příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích za r. 2009 a vzala ji na vědomí. Následně pověřila místostarostu Dr. Rýdla, aby zajistil vyjádření ředitele muzea ke zprávě auditora a předložil toto vyjádření na příštím zasedání RM v červnu 2010, a odebrala celý osobní příplatek řediteli MM.

Rada pověřila místostarostu Rýdla, aby na základě zjištění auditora a podkladů z muzea zadal příslušné advokátní kanceláři přešetřit postup a odpovědnost bývalého ředitele muzea ve věci vydání kronik města (tolik citace textu p. Rýdla uvedeného v ZMČ 06/2010).

Přijde mi to tak trochu jako obehraná písnička stále na to samé téma, co ta tom považujete za podivné?

Kdo si vzpomene na petici proti odvolání bývalého ředitele Jaroslava Špačka (podepsanou cca 500 občany Čelákovic), vnímá praktiky uplatňované vedením města vůči muzeu jako velmi podivné.

Podívejme se blíže na to, co nám místostarosta Rýdlo sděluje a vnímejme uváděné termíny:

1.                  Rada se seznámila s obsahem zprávy o prověření… Proč se 6. 5. 2010 se zprávou seznamovala, když bylo vedení města písemně dáno ředitelem muzea na vědomí, že svým dopisem ze 30. 4. 2010 auditorské firmě Atlas Audit vypovídá smlouvu o provedení auditu, neboť se firma dopustila závažného porušení smlouvy? Smlouva o provedení kontroly hospodaření a účetní uzávěrky byla uzavřena mezi auditorskou firmou a muzeem, a tedy objednatel měl být jako první seznámen s jejím výsledkem. Firma Atlas Audit však výsledek své práce odeslala objednateli teprve 5. 5. 2010, a to po řádném vypovězení smlouvy (na jiných místech však již byl dávno známý a projednávaný). I kdyby zůstala smlouva v platnosti, nebyla stávajícímu ani bývalému řediteli dána možnost písemně reagovat na nesmysly, které byly ve zprávě auditora uvedeny, ale i přesto městská rada z jejího obsahu vyvodila ukvapené závěry. Neuvěřitelnou absurditou však je vyvozování závěrů z něčeho, co vlastně ani právně neexistuje?  

2.                  Sám jsem na jednání zastupitelstva již 28. 4. 2010 (kde se o zprávě auditora také jednalo) upozornil na skutečnost, že např. auditorem zmiňovaná absence živnostenského oprávnění firmy zajišťující tisk kroniky byla již vedení města doložena a tedy je opravdu nepochopitelné, že se tato výtka objevuje v usnesení rady ještě 6. 5. 2010. Je to však všechno v duchu dlouhodobého jednání současného vedení města, které poškozuje dobré jméno našeho muzea a jeho zaměstnanců. Práce, na kterou je většina občanů hrdá a která není vedením města doceněna, je cílevědomě ničena.

3.                  Odejmutí osobního ohodnocení současnému řediteli muzea p. Eisnerovi je již jen vrcholem této šikany. Co pamatuji, nikdy jsme na zastupitelstvu neprojednávali odejmutí osobního hodnocení. Až v posledních třech letech se to stalo v případě jeho bývalého i nového ředitele. Způsob, jakým bylo odejmutí osobního hodnocení v usnesení městské rady z 6. 5. 2010 doloženo, je bezprecedentní. Místostarosta Rýdlo, odpovědný za kulturu a tedy i za chod muzea, s ředitelem muzea nic neprojednal ani písemně neodůvodnil. Důvody má dle usnesení rady předložit až dodatečně na jednání za měsíc. Vyvstává otázka: jak mohla rada schválit tak zásadní krok, jako je odejmutí osobního ohodnocení, pokud nebyly písemně doloženy důvody a trestaný pracovník nebyl pozván k vysvětlení. Připomíná mi to jednání akčních výborů  z let padesátých, kdy komise mému hospodařícímu dědovi sdělila, že špatně hospodaří a neplní dávky, které byly nesplnitelné (tehdy šlo o budoucí kolektivizaci, o co jde dnes? O budoucí "privatizaci"...?).  I když zastávám názor, že děti nemohou za hříchy svých rodičů, musím se podívat na jména členů oněch komisí (zda jablko nepadlo daleko od stromu). Užitečné čtení. Pan Rýdlo nejedná nejen eticky, ale navíc odejmutí osobního ohodnocení používá jako "trest bez řádného soudu".

4.                  Vzhledem k tomu, že práce na kronikách nebyly nijak městem placeny (kolektiv pod vedením p. Špačka za vydání neobdržel žádnou odměnu, ačkoliv kroniky jsou výsledkem práce mimo pracovní dobu po večerech, sobotách a nedělích), je s podivem, že rada kohokoliv pověřuje, aby přešetřil cokoli, co se týká vydání těchto kronik (vedení města přispělo pouze malou částkou cca 5% z nákladů na vydání všech tří kronik).  Dne 28. 4. 2010 byl na jednání zastupitelstva předložen návrh, aby vedení města požádalo státní archiv o posouzení náročnosti vydání kronik města Čelákovic a obce Sedlčánek. "Partička" kolem vedení města tento návrh neschválila. Podle mých zjištění, konzultovaných právě s odborníky státního archivu, by obdobná práce vyžádala rok a půl práce odborně vyspělého pracovníka. Poděkování za vydání kroniky, přislíbené v minulosti starostou a zaznamenané v zápise z jednání zastupitelstva, se tito lidé nikdy nedočkali a reálnou podobou tohoto vděku je odejmutí osobního ohodnocení bývalému řediteli a pošpinění jejich dobrého jména u všech, kteří čtou Zpravodaj města Čelákovic.

 

Děkujeme Vám za rozhovor a těšíme se na další podrobnosti.

Není zač, Mirek Iglo (Člen městského zastupitelstva)

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

fjhflsuyechflruycriytertet

(dhkfhdsfhdsklfhsjklfhdskfhjdsfh, 14. 7. 2010 16:14)

krugfbsuicgfbisulrfbhesiurcfbhesuitriestbcrefuigyeiygfesigfesliufesluifesuilcfesufuesifbiw