Jdi na obsah Jdi na menu
 


-----Original Message-----
From: Martin Česák [mailto:martin.cesak@worldonline.cz]
Sent: Friday, February 19, 2010 2:00 PM
To: Petera Miloš
Subject: dotazy PPE Mochov


Dobrý den.

Vážený pane Petero,

Jako obyvatel Čelákovic mám několik dotazů ohledně plánované výstavby paroplynové elektrárny v Mochově. Zejména projednávání energetické koncepce na krajském úřadě.

Na internetových stránkách http://www.denik.cz/z_domova/rwe-chce-elektrarnu-20100210.html Vás autor článku cituje : „Jsme si velmi dobře vědomi zásadního nesouhlasu všech obcí a měst kolem chystané stavby. Proto velmi pečlivě prověřujeme všechny okolnosti, včetně studie EIA. Odhadem do dvou týdnů budeme vědět více.“

Rád bych věděl :

1.Kdy se možné včlenění stavby PPE Mochov do energetické koncepce kraje bude projednávat?
2.Zda tato jednání budou veřejná.
3.Zda z těchto jednání bude zhotoven a zveřejněn záznam/zápis? Eventuelně jakou formou bude veřejnost informována?
4.Zda jsou k jednání přizváni zástupci obcí do jejichž území stavba PPE zasahuje?

Doufám, že Vás mé dotazy příliš nezdrží ve Vaší práci. Pokud píši na špatnou adresu, prosím přepošlete dále. Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem Martin Česák.

----- Original Message -----
From: Součková Renata
To: 'martin.cesak@worldonline.cz'
Sent: Thursday, March 04, 2010 2:30 PM
Subject: FW: dotazy PPE Mochov

Vážený pane Česáku,
v příloze Vám zasílám odpověď na Vaše otázky, které jste zasílal 19.2.2010 panu náměstku Ing. Miloši Peterovi.

S pozdravem

Renata Součková
asistentka náměstka hejtmana

Vážený pane Česáku,

 obdržel jsem Váš dotaz k platné Územní energetické koncepci Středočeského kraje a v této věci sděluji:
 Vašeho zájmu o řešení dané problematiky si vážím. Nejprve mi dovolte stručně zrekapitulovat stávající stav platné Územní energetické koncepce Středočeského kraje (dále ÚEK):
 Iniciačním krokem pro zahájení prací na ÚEK byl zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen zákon). Zákon uložil státu, krajům a statutárním městům vypracovat energetické koncepce. Středočeský kraj vypracoval v průběhu let 2002 – 2004 ÚEK ve dvou etapách ÚEK I a ÚEK II., která samozřejmě vychází ze Státní energetické koncepce, kterou garantuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Podrobný obsah ÚEK je uveden v nařízení vlády ČR č. 195/2001 Sb. ÚEK byla schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 18.2.2005 (Usnesení č. 80-3/2005/ZK). Souhrnné zprávy I. a II. etapy ÚEK jsou přístupné na internetových stránkách Středočeského kraje – www.kr-stredocesky.cz.
 Na základě zákona č. 406/2000 Sb., musel v roce 2008 Středočeský kraj vyhodnotit naplňování této ÚEK (dle zákona nejméně jedenkrát za 4 roky). Zároveň Vás mohu ubezpečit, že záměr velkého energetického zdroje „Paroplynová elektrárna Mochov“ nebyl ve vyhodnocení ÚEK uvažován.
 V říjnu roku 2009 zahájilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR projednávání materiálu „Aktualizace Státní energetické koncepce ČR“. Předpoklad schválení tohoto materiálu je do konce roku 2010. Následně (pravděpodobně v roce 2011) bude nutno zajistit soulad „Aktualizované státní energetické koncepce ČR“ s územními energetickými koncepcemi, tzn. i s platnou Územní energetickou koncepcí Středočeského kraje. Tato aktualizace koncepce bude mimo jiné posouzena SEA a předložena k projednání Radě a následně Zastupitelstvu Středočeského kraje.
 
S pozdravem