Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecní zastupitelstvo v Nehvizdech   

 

Listopad 2009, Nehvizdy 

 

Věc: Žádost o projednání zastupitelstvem podle §16 odst. 2 písm. f) a odst. 3 Zákona o obcích ve věci výstavby paroplynové elektrárny v Mochově 

 

Vážení zastupitelé, 

plánovaná výstavba paroplynové elektrárny RWE v sousedním Mochově výrazně a nevratně ovlivní životní prostředí v Nehvizdech. Městys Nehvizdy leží od plánované stavby pouhé dva kilometry.  

Nejenže budeme mít denně zmíněnou elektrárnu na očích, ale především budeme všichni dýchat škodlivé zplodiny, které tato továrna vyprodukuje. My všichni budeme v Nehvizdech dýchat oxidy dusíku, vytvářené spalováním plynu, CO2 a další exhalace, které budou zhoršovat zdejší životní prostředí. 

Výstavba elektrárny o výkonu 850 MW je srovnatelná s připravovanou elektrárnou v Počeradech, která spotřebuje stejný objem plynu jako celá Praha - a ten bude spálen v těsné blízkosti od našich domovů. 

Kromě kouře budeme vystaveni rovněž  zvukovým vibracím, které spolu se zplodinami mají negativní vliv na zdraví člověka. 

Výstavbou nové elektrárny budou zcela jistě znehodnoceny investice mnoha nových rodin, které se nedávno za vlastní nemalé finanční prostředky do Nehvizd přistěhovaly s vidinou klidného bydlení. Je zcela evidentní, že značně klesne hodnota veškerých zdejších nemovitostía to trvale.  

S největší pravděpodobností také skončí rozvoj obce. V případě, že nebude záměr výstavby elektrárny zastaven, bude to velká nepříjemnost pro rozestavěné projekty podporované současným vedením městyse. 

Považujeme za nutné připomenout, že záměr skupiny RWE odporuje Akčnímu plánu Středočeského kraje a Strategické koncepci Středočeského kraje, přitom oba dokumenty směřují především ke snižování emisí a ke zlepšování podmínek života obyvatel. 

Úkolem zástupců RWE jistě bude přesvědčovat zastupitele dotčených obcí (zatím Mochov a Čelákovice) o ekologičnosti zmiňovaného projektu a o jeho minimálních dopadech na životní prostředí. My však nechceme žít a vychovávat naše děti vedle obří elektrárny, která bude produkovat emise a hluk, byť v míře, kterou povolují patřičné normy. 

Jsme přesvědčeni, že zdraví a klid nás a našich rodin nelze kompenzovat žádnými dotacemi či jinými benefity, které RWE některým obcím nabídne. 

Naléhavě  vás žádáme o provedení všech možných kroků k zastavení přípravy realizace paroplynové elektrárny v Mochově a o projednání této záležitosti na veřejném zasedání obecního zastupitelstva. 

Věříme, že bude přijato závazné usnesení  pro účast obce Nehvizdy ve všech správních řízeních. 

 

 

 

Přílohy:  

Dva archy s počtem podpisů nutných k projednání žádosti na veřejné schůzi zastupitelstva (podpisová akce pro obyvatele Nehvizd nadále trvá na dvou místech v městysi) 

Tři informační materiály (zdroj –občanské sdružení Bílý vrch) 

Mapa umístění plánované  paroplynové elektrárny (zdroj – občanské sdružení Naše Čelákovice)