Jdi na obsah Jdi na menu
 


Máte podnět?

26. 9. 2008

Váš názor nám můžete sdělit buď prostřednictvím komentáře k tomuto článku nebo i e-mailem na NAŠI adresu.

Pokud na sebe zanecháte kontakt (email), v případě znalosti odpovědi Vám rádi odpovíme.

Do budoucna pro Vás připravujeme i NAŠE_fórum ale v tuto chvíli je lepší diskutovat na fóru města

Přejeme krásný den a příjemné čtení našich stránek.

Vaše NAŠE Čelákovice, o.s.

OS NAŠE Čelákovice neručí za obsah příspěvků diskutujících obsahující jejich osobní názory a vyhrazuje si právo odstranit příspěvky které jsou v rozporu se zákony České republiky. Názory a informace prezentované v příspěvcích a jejich komentářích nemusí být vždy v souladu s názory redakce. Za texty odpovídá výhradně autor, uvedený na začátku článku.

Pro "Tomáše":

články rozhodně nejsou z budoucnosti, pouze jsou takto datovány. Důvodem je následné přehledné zobrazení na celakovice.tv (aby byly rozprostřeny do více dnů).

Pavel Fišera

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Posudek soudního znalce?!

(Miroslav Iglo , 20. 3. 2009 9:33)

Vážená paní Novotná,
Zatím jsme zabránili tzv. havarijnímu kácení a to ještě neznamená , že nedojde k pokácení nějakých stromů. Je tedy předčasné i to Vaše poděkování za které jsme samozřejmě vděčni. Ptáte se na posudek, kterým se starosta ohání a jenž měl být důvodem k likvidaci 22 stromů. Posudky jsou v Čelákovicích opravdu zajímavé téma a tak Vám sdělím několik postřehů k posudkům objednaným k trochu jinému účelu. Radnice by měla při prodeji nemovitostí tj. většinou pozemků a bytů mít zcela jasnou představu o tržní ceně neboť zákon ji ukládá a tedy i všem zastupitelům hospodařit efektivně s obecním majetkem. Prodávat by se mělo za cenu v místě a čase obvyklou. Jaká je to cena? Právě ta , kterou by měl doložit posudek soudního znalce.
Minulé jednání zastupitelů 26.2.2007 odsouhlasilo prodej pozemků u nákladové vrátnice TOSu za cenu 1.800, - Kč/m2 a prodej byl doložený posudkem soudního znalce odhadující tržní cenu v úrovni 1.600 – 1.900, - Kč/m2. Před 2 roky jste se mohla ve Zpravodaji města Čelákovice dočíst v článku pana starosty, že město má na prodej stejných pozemků zpracovaný posudek soudního znalce na cenu 349, - Kč/m2 . Ne opravdu cena pozemků nevzrostla natolik dramaticky, aby se posudky lišily 5x. Jen byl jiný znalec.
Zkuste se např. zeptat zastupitelů jak vypadal posudek na prodej pozemků v proluce náměstí. Ledacos jsme se o tom dozvěděli v článcích pana starosty. Jen bych rád viděl ten posudek , který byl zpracován jak říká zákon na cenu v místě a čase obvyklou. Neexistuje, a nebo jej zatím žádný ze zastupitelů neviděl a stejně někteří zvedli ruku a prodej odsouhlasili. Bylo argumentováno posudky 2 roky starými. Tak to v Čelákovicích chodí.
Podobně je tomu se znalcem objednaným až z Rosic u Brna, který posoudil ( dle mého názoru spíše odsoudil ) naše stromy. Pracovnice inspekce citovaná v tiskové zprávě sdružení Arnika zpochybnila kvality posudku neboť se jí zdá být jen těžko zdůvodnitelné vypracovat posudek v únoru. Běžný znalec si počká jak se strom bude chovat v době vegetace a podle toho jakou vykazuje životaschopnost vydá i svůj posudek. Znalec z Rosic napsal do posudku o zdravotním stavu stromů o tom, že jsou napadeny škůdci ( jen neuvedl jakými ). Zřejmě přijde další znalec a udělá jiný posudek a uvidíme. Posudek nebude zpracovaný v zimě a tak se pozná jak se stromy „mají k světu“.
Zatím bych však doporučoval okamžitě odstranit staré suché větve, které zřejmě jsou již na stromech řádně dlouhou dobu. Pan starosta v televizní reportáži vyjádřil obavy o zdraví občanů, kteří v aleji chodí . Pokud ta jeho obava byla myšlena upřímně nebude čekat na posudek a nechá odstranit suché větve již nyní.
Víte paní Novotná, když slyším v Čelákovicích výraz posudek soudního znalce mám se na pozoru zda nejde o nějaký podraz.
S úctou
Mirek Iglo

díky za zachráněné stromy

(Jitka Novotná, 19. 3. 2009 14:54)

S velkou radostí jsem si přečetla zprávu Arniky, že se v Čelákovicích podařilo zastavit kácení aleje stromů. Nerozumím však tomu, že starosta má posudek znalce a tak jak to vlastně je? V čem bylo vlastně porušení zákona? Můžete zde podat nějaké vysvětlení?

Díky Jitka

Škola v Sedlčánkách slaví 100 let

(Miroslav Iglo, 27. 2. 2009 17:03)

Z „Pamětní knihy obecné školy v Selčánkách“

Ačkoliv školní budova dokončena v roce 1909, nebyla následkem německé obstrukce na zemském sněmu království Českého účelu svému odevzdána. Teprve skoro po celoročním vymáhání a žádosti místní školní rady největší zásluhou c. k. okresní školní rady, zejména slov. p. Čeňka Eise, c. k. okr. šk. inspektora bylo otevření dvojtřídní školy v Selčánkách povoleno 1. listopadu 1910. Za tou příčinou sešla se celá místní školní rada s pozvanými rodiči a všechna školní mládež v budově školní opatřené praporem zemským a říšským dne 3. listopadu 1910, kde po proslovu m. šk. r. p. Jos. Klicpery k rodičům a dítkám promluvil nově ustanovený řídící učitel František Pohnětal o škole a jejím významu.
Slavnost dokončena zapěním písní „Kde domov můj“ a „Zachovej nám H.“
--------------------------------------------------------
Vydržela 100 let a zřejmě tuto samosprávu nepřežije. Tlak na přestavbu pro byty je velký. Záleží na veřejném mínění zda prostor pro školství bude zachovaný. Mateřskou školku doporučují i ředitelky mateřských škol z Čelákovic ( více ve FOTOALBU )

Odpověď panu Kubrovi - obchvat

(Miroslav Iglo, 27. 2. 2009 11:58)

Vážený pane Kubr,
Ačkoliv se o potřebě obchvatu Čelákovic mluví cca již od r.1939 nejsme o nic blíže k realizaci než byli naši předkové jejichž projekt je uložený v muzeu. Velká naděje svitla v r.2006, kdy se obchvat objevil v plánu investičních akcí kraje a po několika drobných zaváháních úředníků ( opakované výběrové řízení ) byl vybrán PRAGOPROJEKT jako realizátor přípravy projektů a dohod s majiteli pozemků. Již v r.2005 jsem upozornil komisi rozvoje města a několikrát veřejně i na jednání zastupitelstva, že největším problémem nebudou peníze, ale vlastnické vztahy. Rada města byla vyzvána ke společnému jednání s komisí rozvoje města a ačkoliv v usnesení rady toto jednání bylo slíbeno nikdy k němu nedošlo. Nabízel jsem na jednání ZM v r.2005, že dohledám ( a to zcela zadarmo ) zatím neznámé majitele pozemků s neprojednaným dědictvím, ale moji nabídku nikdo neakceptoval. Dnes již projekční firma má od září r.2007 vydané územní rozhodnutí a ačkoli v plánu kraje bylo získat stavební povolení též v r.2007 zatím je stavební povolení nereálné pro neodsouhlasení projektu od 5 neznámých majitelů pozemků a problémy jsou se souhlasem i několika dalších. Jednání s majiteli pozemků jsou vždy složitá, ale s tím se musí počítat. Mnohem horší je skutečnost, že v uvedených 5ti případech se neví s kým se má vlastně jednat. Ve zpravodaji č.6/2008 je uvedeno, že město spolu s Pragoprojektem řeší smlouvy s vlastníky. Na otázku jak město v řešení smluv pokročilo , kterou jsem položil na jednání ZM dne 26.2.2009 starosta neuměl odpovědět. Požádal jsem o zaslání písemné odpovědi a tu očekávám do 30ti dnů. V současné době je velmi rozporuplný stav, kdy město říká je to akce kraje a kraj od města očekává pomoc a o tu se však ve městě nikdo nestará. Sdílím Vaše obavy při jízdě Masarykovou ulicí , která je zbytečně zatížena tranzitní dopravou. Zřejmě se bude muset opakovat petice občanů , aby se opět obchvat stal věcí veřejnou a ne jen anonymních úředníků kraje. Budu zde o dalším vývoji informovat ihned jakmile obdržím zprávu od starosty.
S úctou
Mirek Iglo

reakce na příspěvek pí.Matouškové

(Jindřich Pokorný, 24. 2. 2009 11:41)

Bohužel, Volmanova vila čp. 1200 se stala předmětem jiného zájmu, než pro jaký byla určena. Když byla tato znárodněná kulturní památka v rámci restituce uživatelem – TOSem v Čelákovicích - vrácena panu Ing. J. Růžkovi, zeťovi bývalého továrníka pana J. Volmana, nebyla díky přístupu tehdejšího uživatele v nejlepším pořádku. Objekt byl určitou dobu téměř volně přístupný a navíc devastován našimi spoluobčany (pokud se tak jistá skupina dá nazývat). Slib tehdejšího ředitele závodu o uvedení do dobrého stavu splněn nebyl, spíše asi nechtěl být splněn. Bohužel Ing. Růžek nenašel v té době ve městě pochopení při nabídce odprodeje objektu vily s pozemky o rozloze téměř 44 tis. m2 za tehdy velmi příznivou cenu či téměř jak se říká „za pusinku“ (v té době to mohlo mít ale opravdu i ekonomické důvody, které nemohu posoudit). A komu to vše dnes patří? Ať se to jmenuje Vila Volman k. s., nebo CZ. TECH Čelákovice, a.s., všude jsou většinou stejní vlastníci, páni inž. Kunc, Stuchlík a Kadleček (jak se lze snadno dovědět ze stránek Obchodního rejstříku a údajů z Katastru nemovitostí) a dávné sliby a vize zastupitele a radního města, jak kulturní památku uvedou do odpovídajícího stavu jsou zatím v nedohlednu a až bude pozemek podle představ současných majitelů řádně ekonomicky využit, tak patrně i památkáři mávnou rukou, protože už zde nejspíše nezbude nic k ochraně. Ona totiž architektonická hodnota vily s okrasnou i užitkovou zahradou a zázemím pro sport a zábavu, vyprojektovaná a realizovaná podle Volmanových představ jako celek významnými představiteli českého funkcionalismu, na rozdíl od majetkových zisků patrně dnešním majitelům nic neříká. A tak se paní Matoušková nedivte, že vidíte něco, z čeho se dělá mnoha lidem špatně.

Kdy bude obchvat?

(Jiří Kubr, 19. 2. 2009 11:53)

Ahoj všichni,
nějak se o obchvatu mluví moc dlouho a výsledek žádný. Mohu zde požádat o nějaké informace. Nebaví mne stále projíždět kolem nádraží kde se motá plno lidí. Sleduje to na městě vůbec někdo?

Pěkný den přeje
Jirka Kubr

došlo emailem na NAŠI adresu

(Admin, 3. 2. 2009 10:00)

2009/1/30

Dobrý den,
jako jeden z Vás (občan Čelákovic) jsem nemohl nezaregistrovat obtěžující zápach z v místě operujících společností. Po neformálních dotazech v okolí mi připadalo, že tato otázka je přiklopena pokličkou z nezájmu a více či méně si uvědomující závislosti na provozech těchto dominantních znečišťovatelů. S radostí jsem tak uvítal Vaši iniciativu v této záležitosti a rád bych vám tímto vyjádřil svoji podporu.
Mimo podpory, níže přeposílám část odpovědi představitele společnosti provádějící měření a studie čistoty ovzduší, na dotaz, zda-li lze tuto studii a měření objednat a s jejími výsledky dále zahájit proti znečišťovatelům řízení.
Snad vám tato informace bude ve vašem úsilí prospěšná.


(podpis cenzurován redakcí)


citace
...............Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 362/2006 ze dne 26.6.2006 v §1 odst.3. definuje překročení přípustné míry obtěžování zápachem jako stížnost 20 občanů z místa výskytu zápachu. Na základě této stížnosti, kterou adresujete jak místnímu úřadu tak krajskému úřadu a České inspekci životního prostředí, by měli orgány činné zjistit kdo a jakým způsobem uvolňuje pachové látky do ovzduší. Pak bude vše záležet na Vaší vytrvalosti. Ideální by bylo, kdyby jste ke stížnosti byly schopni přidat i zápisy kdy a jak dlouho docházelo k obtěžování zápachem, případně jakého charakteru ten zápach byl (co Vám připomínal ap.). Dále by bylo dobré zjistit jaké zdroje zápachu mohou být ve vašem okolí (zemědělská produkce, vývoz kejdy na pole, čisticky odpadních vod, firmy zpracovávající organické pryskyřice či barvy, skládky, atd.)

Problematika pachových látek je daleko širší než jsem Vám schopen tady napsat. Je to opravdu nejlepší zkusit přes tu stížnost............
konec citace

Volmanova vila

(Jarka Matoušková, 15. 1. 2009 8:44)

Dobrý den, jsem ráda, že někoho nenechává v klidu,co se ve městě děje, nebo spíš neděje ku prospěchu nás občanů v něm žijících. Když se otevřel průchod TOSem a člověk měl možnost vidět zdevastovanou Volmanovu vilu a na té nádherné zahradě vystavěné domy, tak se mi vážně udělalo špatně, z toho, čeho je člověk schopen.

Kam směřují Čelákovice??

(Mirek Iglo, 27. 6. 2008 10:52)

Současné nářky nad ztrátou zeleně v ulicích města a např.nad nadměrnou automobilovou zátěží jsou výsledkem dlouhodobého chaosu ve vedení města. V minulém volebním období byla alespoň podepsána koaliční smlouva vymezující záměry koaličních partnerů. Dnes již ani toto minimum není a tak není divu, že vidíme na jedné straně plýtvání penězi ( např.rekonstrukce ul. Na Stráni ) a na druhé straně není řešen havarijní stav ZŠ Kamenka a oddaluje se výstavba kanalizace v Záluží. Není posekáno, chybí lavičky? Na to vše peníze již nezbývají. Bylo by dobré podívat se jak to dělají jinde. Jak čerpají fondy EU a zda se vedení města zajímá o názory lidí.
Pro každého kdo se zajímá o podobné věci jsem připravil nahlédnutí do rozvoje okolních obcí Brandýsa - Staré Boleslavi, Neratovic,Úval, Říčan. Všechna vyjmenovaná města mají zpracováný plán rozvoje
a tak je každému občanu jasné, kdy se co má dělat. Víme my v Čelákovicích, kdy bude např.kanalizace v Záluží? Jen se povídá a slibuje!
Podívejme se k sousedům :
http://www.neratovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=10356&id_org=10356&id=70626&p1=10635&p2=&p3=

http://www.brandysko.cz/data/File/1744.pdf

http://www.mestouvaly.cz/strategicky-plan

http://www.dhv.cz/article.asp?id=160

Byl bych vděčný pokud by nově vzniklé občanské sdružení něco udělalo pro nápravu a každý občan mohl vědět nejen co se plánuje, ale i kdo je vlastně odpovědný za neposekanou trávu. Víte to já ne?

Hodně úspěchů přeje
Mirek Iglo občan Čelákovic


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5