Jdi na obsah Jdi na menu
 


KDO NESE ZODPOVĚDNOST ZA ZDRAVÍ OBČANŮ?

Týdeník EURO zveřejnil 19.října 2009 zprávu o největších znečišťovatelích životního prostředí v České republice za r.2008 a uvedl i čelákovické podniky KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., divize Kovohutě Čelákovice a TOS – MET spol. s r.o..

Slévárna TOS – MET obsadila 3. místo v ČR v produkci dioxinů. Dioxiny způsobujících v již velice malých dávkách hormonální poruchy. Dioxiny ohrožují reprodukci živočichů včetně člověka, mají na svědomí poškození imunitního systému a rakovinu. Díky své chemické stabilitě setrvávají velmi dlouho v prostředí a "putují" proto i tisíce kilometrů od zdrojů svého původu. Nerozpouštějí se ve vodě a po dlouhou dobu přetrvávají v prostředí. U lidí poškozují imunitní a hormonální systém, způsobují poruchy metabolismu. U mužů mohou dioxiny poškozovat strukturu varlat či způsobovat zmenšení pohlavních orgánů. Ženy mohou trpět poruchami funkce vaječníků a vážnými onemocněními dělohy. Dioxiny se dostávají placentou i do organismu nenarozených dětí, kojenci je pijí s mateřským mlékem. U dětí dioxiny vedou například k vývojovým vadám a poškozují nervový systém. Nejlepším řešením je, pokud možno, předcházet vzniku těchto látek a jejich únikům do životního prostředí. S tím je nutné začít u zdrojů jejich vzniku. Takový postup také stanovuje Stockholmská úmluva, kterou již ratifikovala i Česká republika.

Pro rok 2008 schválilo zastupitelstvo města Čelákovice na základě podnětů občanů v rozpočtu na měření kvality ovzduší částku 200.000, - Kč. Jak měření dopadlo? Žádné nebylo! Jaká opatření odbor životního prostředí města Čelákovice provádí na ochranu zdraví občanů? Kdo má v Čelákovicích kvalifikované informace o možném nebezpečí vyplývajícím z emisí místních podniků. Kdo nese zodpovědnost za možné poškození zdraví mnoha občanů???

Kovohutě Čelákovice obsadily v kategorii produkce látek ohrožujících vodní organismy 9. místo v ČR jen těsně za Spolanou Neratovice a ještě před ČEZ elektrárnou Mělník. Opět nežádoucí stav nebyl nikdy předmětem jednání veřejné správy a obyvatelé na něj nebyli upozorněni. Jaké kvality jsou asi ryby kontaminované splašky z podniku Kovohutě? Jaké následky mohou mít plavci v Lázních Toušeň, Brandýse a dále po proudu řeky? V Čelákovicích jsme zatím nikdy neslavili DEN LABE - svátek již několik let tradiční pro mnoho měst zvoucích tento den lidi opět ke koupání v řece. My v Čelákovicích víme PROČ neslavíme. Měla by být naše povinnost oznámit důvody i sousedům! Kdo je zodpovědný?

PAROPLYNOVÁ ELEKTRÁRNA Mochov není v statistikách týdeníku EURO obsažena, ale je již v plánu. Zastupitelé obce Mochov vyslovili dne 18.3.2009 na svém zasedání souhlas se záměrem výstavby paroplynové elektrárny. Elektrárna má mít výkon 850MW, což odpovídá cca ½ výkonu elektrárny TEMELÍN. V Čelákovicích a dalších okolních obcích zatím většina obyvatel o přípravě výstavby neobdržela žádnou oficiální informaci. Dne 21.8.2009 byla na podatelnu MěÚ Čelákovice doručena žádost RWE Plynoprojekt o koupi pozemku v chatové osadě v Sedlčánkách pro výstavbu čerpací stanice chladící vody pro elektrárnu. Čerpadla budou elektrárně dodávat každodenně 1.000 m3 vody a jak je patrné ze situačního nákresu přiloženého k žádosti, budou umístěna jen asi 30m od nejbližších rekreačních chat. Žádost o koupi pozemku projednali zastupitelé Čelákovic 16.9.2009. Konečné rozhodnutí bylo odloženo pro nedostatek informací. Starosta ing.Klicpera na jednání přiznal, že s investorem jednal již 2x (první jednání cca před 6 měsíci), nikde však není o těchto jednáních uvedena žádná zpráva. Na 5.11.2009 je svoláno uzavřené jednání zastupitelstva Čelákovic a osadních výborů s RWE a.s., které má přinést více informací. Ale komu? – pouze zastupitelům! Ze zpráv v tisku víme, že elektrárna srovnatelného výkonu plánovaná v Počeradech bude mít roční spotřebu plynu stejnou jako celá Praha. Tento objem plynu by se měl spálit jen pár stovek metrů od domů v Záluží!

Umístění elektrárny a čerpací stanice je v rozporu s územními plány Čelákovic i Mochova. PROČ vlastně bude vedeno jednání s investorem, který nesplňuje základní požadavky dané krajskou energetickou koncepcí a akčním plánem Středočeského kraje na snižování limitů oxidů dusíku v ovzduší? Každá žádost občana nedoložená ve smyslu platných vyhlášek a zákonů nebo záměr neodpovídající územnímu plánu je automaticky orgány města zamítnut. PROČ v případě RWE se v Čelákovicích umožňuje výjimka a tají se informace o záměru vybudovat elektrárnu? Neznají naši dobře placení úředníci a představitelé města základní koncepční materiály, nebo jde opět jako v případě slévárny TOS-MET a Kovohutí o úplné ignorování dopadů záměru na veřejné zdraví? Je jiný přístup pokud více zaplatíme a nebo jsme si před zákonem rovni?

Probuďme se z letargie!

V Čelákovicích je proto podepisována žádost občanů s názvem NEJEDNEJTE O NÁS BEZ NÁS požadující :

  1. vypsání referenda s otázkou „Souhlasíte s výstavbou paroplynové elektrárny v Mochově ( ano/ne )?“.
  2. Respektování vůle občanů vyjádřené v referendu a spolu s tím i odpovídající přístup k jednání s RWE a.s. o plánované výstavbě.
  3. Odložení veškerých zásadních rozhodnutí až po volbách v r.2010 (tj. změna územního plánu ve prospěch elektrárny a prodej pozemků) pro případ, že se k vypsanému referendu dostaví malý počet občanů a referendum bude uznáno jako neplatné.
  4. Transparentní jednání se společností RWE a.s. za účasti veřejnosti při všech setkáních spojených s přípravou stavební části na území města Čelákovice.

 

Podpisové archy najdete v železářství p.Uhlíře a v cukrárně manželů Karbanových v Masarykově ulici, v cukrárně p.Vocáska v Sedláčkově ulici a v samoobsluze p.Holého v Jiřině. Žádost již k dnešnímu dni podpořilo svým podpisem více než 260 občanů.  

Jelikož město Čelákovice věnuje životnímu prostředí jen malou pozornost a informace jsou jako v případě elektrárny tajeny, hledejte více informací na internetových stránkách občanského sdružení NAŠE Čelákovice www.celakovice.org, občanského sdružení Bílý vrch http://www.nechcemeelektrarnu.cz/ a na stránkách místní ODS www.odscelakovice.estranky.cz . V tisku bývají informace o životním prostředí uváděny v Polabském týdeníku TOK. 

Výzva občanům !

Překvapily Vás informace o stavu životního prostředí v Čelákovicích a utajená jednání o přípravě výstavby elektrárny v Mochově obracejte se na zastupitele, které jste zvolili a žádejte po nich vysvětlení a nápravu.

Hledáme dobrovolníky, kteří by pomohli v práci občanského sdružení. Staňte se členem občanského sdružení NAŠE Čelákovice. Kontaktujte nás na nase@celakovice.org

Hledáme sponzory pro zajištění materiální podpory činnosti sdružení  (nákup papíru, tisk, noviny, besedy). Číslo účtu : 2600042000/2010 

Ing.Pavel Fišera

Předseda občanského sdružení NAŠE Čelákovice

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Šílenost

(Simča, 18. 3. 2013 13:37)

Aloha. Teď se šíří po netu a mezi lidma unikátní finta, jak snadno vydělat peníze - vhodná pro lidi, co jsou doma. Pro mě to je skvělá možnost výdělku a je to perfektní :-) Miliony z toho sice nejsou, ale dokud to jde, tak beru takové peníze bez práce!! Kdyžtak mrkněte na www.CervenaCerna.cz