Jdi na obsah Jdi na menu
 


Beseda jen pro zvané

Dne 13.7.2010 se v kavárně Manažerského centra v Čelákovicích konala schůzka vybraných občanů našeho města, která měla sloužit k analýze postojů veřejnosti k připravovanému záměru výstavby paroplynové elektrárny RWE. Čelákovická veřejnost však níže uvedený zvací dopis nevzala příliš vážně a tak demonstrujících proti této schůzce přišlo víc než pozvaných. Na dveřích kavárny se až po nějaké době objevila cedule uzavřená společnost a tak se někteří odpůrci snažili vniknout dovnitř. Po chvíli dohadování však schůzka začala a jelikož i mezi pozvanými byli naši lidé víme, že vyjma bývalého starosty ing.Šaldy byli všichni přítomní občané Čelákovic proti výstavbě elektrárny. Postoj veřejnosti je tedy jasný a teď by bylo dobré vědět co na to RWE. Chce být dobrým sousedem i když ji nikdo za souseda nechce! Nebo bude zkoušet ta silová řešení uvedená ve zvacím dopise? Jen těžko lze chápat motivy těch, kteří se propůjčili k sezvání této schůzky. Již od prosince 2009 je rozhodnuto na úrovni zastupitelstev většiny obcí v okolí plánované elektrárny o odmítnutí záměru její výstavby. Proč tedy s RWE jednat?

text dopisu :

Vážení,
 
byli jsme s ... požádáni společností Madison Public Affairs s.r.o., která ve
věci plánované stavby paroplynové elektrárny připravuje analýzu postojů
veřejnosti k tomuto projektu, abychom doporučili lidi, kteří by se
mohli zúčastnit diskuse k této záležitosti.
 
Diskuze se bude konat  dne úterý 13/7/2010  v Čelákovicích  od  18.00 hodin.
Místo ještě upřesním.
 
Podle informací, které jsme z rozhovoru s panem Formanem z této
společnosti vyrozuměli, se investor, tedy RWE, v těchto týdnech
rozhoduje, jakým způsobem v přípravě celé rozsáhlé investiční akce
pokračovat. Důvody, které ji vedou k tomu, aby o realizaci projektu
usilovala, společnost RWE dobře zná. Ráda by však také shromáždila
racionální argumenty, na kterých je založen postoj místních obyvatel
proti realizaci této investice. Rozhodnout se zavčas se znalostí věci
se společnosti RWE jeví racionálnější a pro všechny strany také
výhodnější, než silový přístup, který vede k dlouhodobým konfrontačním
postojům.
 
Myslíme si, že taková diskuse může být dobrou příležitostí shromáždit
argumenty proti této uvažované stavbě, aniž by se mnozí z nás jakkoliv
vzdávali dalšího úsilí proti této stavbě veřejně či jinak působit.
Domluvili jsme se však, že nebudeme zvát lidi, kteří by na dokončení
nebo naopak nedokončení investice mohli mít nějaký věcný či osobní
zájem, aby tak nebyla zkreslena váha vyřčených argumentů.
 
 
Z těchto všech důvodů nemá jít o diskusi odbornickou, ani o nějaké
vypořádání se s připomínkami občanů. Nikdo z pozvaných nebude ze strany
RWE nijak přesvědčován a RWE se dozví jména pouze těch účastníků, kteří
o to budou stát.
 
Mimochodem, počítáme se také mezi odpůrce této stavby.
 
 
Budeme rádi, když budete moci přijít.
 
 

 

 

 

Fotografie