Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zmizelé stromy

Informovali jsme Vás o tzv. havarijním kácení, které připravoval městký úřad v Sedláčkově a Komenského ulici. Po našem upozornění  zjistila inspekce pro životní prostředí, že byl ze strany města porušen zákon a zatím se nekácí. Postupně však mizi značné množství stromů a tak je vhodné být ve svém okolí obezřetní a každé kácení dokumentovat. Přinášíme první fotografii stromů na náměstí 5.května, které byly vykáceny a díky i Vašemu přispění se tato galerie zřejmě brzy výrazně zvětší. Žádáme pamětníky pokud mají doma nějaké fotografie nedávno zmizelýchstromů ať nám je poskytnou ke zveřenění. Jistě bude zajímavé si srovnat jak vypadaly ul.Husova a Dukelská ještě před pár lety a jak nyní. Fotografie stromořadí topolů vykácené cca před 9 lety v ulici Masarykově bylo příjemným uvítáním každého návštěvníka. Při kácení topolů bylo slíbeno vysazení nových stromů a nic se však nestalo. Zůstala jen vysoká tráva. Vzniká velký dluh na životním prostředí a s tím by se něco mělo dělat. Pomůžete nám? Čekáme na Vaše fotografie.

Den 31.března 2009 je pro NAŠE Čelákovice dnem smutku. Byla vykácena část stromů u ČSOB v Komenského ulici. Protestovali jsme a nic to nepomohlo. Fotografie dokazují jak moc byly stromy nemocné. V řezu nikde žádný kaz a tak by mohlo být nazváno konání lidí s pilou vraždou stromů. Jak dlouho budou růst nové koruny a zda budou vůbec růst to nikdo neví. Odbor životního prostředí stromy nechrání a to je smutné. Čelákovice budou samý beton.

Den 13.srpna 2009 byly pokáceny mimo jiné i 2 lípy v aleji Jiřího Wolkera u zastávky ČD v Jiřině. Kdo alejí chodí tak zná stav zdejších stromů a žádné suché stromy tam nebyly. Lípy vykazovaly menší olistění , které mohlo mít mnoho důvodů. Bylo to již několik let a mohlo to tak být i nadále. Jak je vidět na fotografiích pařezů a obou kmenů nevykazovaly žádnou hnilobu či poškození dávající důvod ke kácení. Dle vyjádření OŽP "se nejednalo o havarijní kácení dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/92 Sb. Byly správcem zeleně pouze odstraněny 2 uschlé exempláře dřevin, které již zákon č. 114/92 Sb. nijak nechrání".

Koncem května 2010 byly pokáceny 3 lípy v Sukově ulici. Nikdo s o.s. NAŠE Čelákovice neprojednal žádnou žádost o kácení a prostě lípy pokácel. Zřejmě by to neprošlo a tak pokud někdo z Vás je schopný podat svědectví bude to velmi vítáno, neboť zcela určitě se bude jednat o trestný čin.Předem děkujeme za informace.

Je zajímavé, že alej v ulici Jana Zacha plná již téměř uschlých stomů není na programu kácení. Opět stejně jako v případě stromu u mlýnského náhonu zaúřadovalo lidské selhání.

 Kdy se zastaví to řádění?