Jdi na obsah Jdi na menu
 


Škola v Sedlčánkách

Škola byla postavena v r.1909 a výuka zde probíhala do r.1961. V posledním čase zde byli různí nájemníci a v r.2005 byla zpracována studie přestavby na byty. Hlasováním zastupitelé využití pro byty odmítli a již tehdy bylo navrhováno využití pro mateřskou školku .  Vedení města nechalo zpracovat počátkem r.2008 studii přestavby na mateřskou školku, ale v zastupitelstvu12.6.2008 opět  předložilo návrh usnesení  změnit školu v prostoru 2 a 3.NP na byty. Opět zastupitelé návrh nepodpořili.  Změnu na mateřskou školku podpořily i ředitelky mateřských škol . Škola má velkou zahradu a v sousedství je i dětské hřiště. V r.2008 zůstalo 46 předškolních dětí neumístěných a např.18 jich denně dojíždělo až do Přerova. Dle zpracované prognozy populačního vývoje nebude kapacita mateřských školek v Čelákovicích v příštích letech dostačující a to ani po rozšíření kapacity školky v ulici Komenského. Rozpočtový výhled města pro období 2008 až 2012 schválený městskou radou dne 7.5.2008 s financemi na rekonstrukci školy v Sedlčánkách nepočítá a ani na výstavbu jiné mateřské školky. Jedná se v případě školy v Sedlčánkách dle kalkulace ze studie  o částku  cca 6 mil.Kč. V rozpočtovém výhledu je počítáno se stejnou částkou do rozvoje sportovních zařízení jako např. umělý trávník pro hřiště UNIONU. Zřejmě naše předškolní děti budou dále jezdit do okolních obcí , jako je tomu dosud. V roce 2010 to bude již 62 dětí a v r.2015 se jejich počet zvýší až na 142.

dne 19.6.2009 přijalo zastupitelstvo toto usnesení :

ZM zadává zpracování projektové dokumentace využití budovy č.p.45 v Sedlčánkách - bývalá škola - kombinovaným způsobem - pro společenské a kulturní aktivity a bydlení . Usnesení schválili tito zastupitelé : Rýdlo, Klicpera, Bodlák, Stuchlík, Duník, Šíma, Tichá, Bukačová, Bukač, Rikl, Bařina

odpovědnost za zadání projektu nese místostarosta Rýdlo v jehož náplni je školství. Do dnešního dne se však žádný projekt nikde nezačal ani projednávat a ani nejsou na jeho zpracování vyčleněny finanční prostředky natož na opravu školy.

Dne 11.2.2010 se dočtete v usnesení z jednání rady mj. toto : nesouhlasí s prohlášením školy za nemovitou kulturní památku na základě materiálu předloženého Národním památkovým ústavem s ohledem na usnesení ZM z 17.6.2009 a pověřuje p.Rýdla jednáním v této věci.

Dne 25.2.2010 na jednání ZM odpovídá p.Rýdlo na dotaz jak je to s prohlášením školy v Sedlčánkách za kulturní památku takto : město se vyjádří až po stanovisku Památkového úřadu ohledně využití budovy ( konec citace ).

Tak nevíme co si myslet. Zda se město vyjádřilo, nebo čeká až budova spadne? Možná by prohlášení kulturní památkou mohlo pomoci k získání nějaké dotace a nebo máme peněz dost? Nechtějí náhodou školu přestavět na krabici jak je v tomto kraji zvykem? Odmítli a nebo neodmítli? Byl pan Rýdlo na jednání rady přítomen?

Budeme se ptát.

 

Fotografie