Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zmizelé Čelákovice

Ve vyspělých státech si lidé váží historie svého města mezi kterou nezbytně patří i historické budovy . V Čelákovicích jsme prožili období vlády barbarů, kteří se domnívali, že co je nové a betonové je moderní a dobré pro naše město. Nejen , že bylo zničeno téměř celé historické centrum, ale bylo zbouráno i to co nebrárnilo žádné nové stavbě. V současné době se rozhoduje o osudu školy v Sedlčánkách, která je již dlouho nevyužívaná a tak vedení města ji chce přeměnit na byty. Památkový ústav podal ministerstvu kultury návrh, aby se budova školy stala kulturní památkou a městská rada svým usnesením tento krok odmítá. Občanské sdružení NAŠE Čelákovice je pro zapsání školy mezi kulturní památky a nesouhlasí s rozhodnutím vedení města. Škola v Sedlčánkách neodmyslitelně již více než 100 let vytváří dominantu této části našeho města a pokud nebude zapsána mezi kulturní památky mohl by ji stihnout osud dalších budov, které se budeme snažit v této fotogalerii připomenout.

Máte i Vy nějaké fotografie zaniklých Čelákovic? Pošlete je e-mailem na adresu nase@celakovice.org rádi je zveřejníme

V únoru 1960 byla zničena chráněná kulturní památka z 18. století - kaplička sv. Václava, stávající na bývalém rozcestí Mstětice – Toušeň. Do kapličky nechal tehdejší předseda MěstNV najet autojeřábem (v jejích základech nalezeny dvě lidské kostry). Kamenné prvky z ní byly členy muzejního kroužku přeneseny ke katolickému kostelu a znova postaveny při západní stěně schodiště na věž. Čeněk Janda zde na způsob sgrafita vytvořil nový obraz sv. Václava na koni podle M. Alše.

 Barokní dům z 18. století v Rybářské ul. čp. 185 musel po r. 1977 nesmyslně zmizet při stavbě Krajské politické školy (1976-1979). Bývala zde pekárna a potom do 60. let 20. století byl užíván k obytným účelům. Do doby, než byl zbořen, sloužil jako depozitář muzea. Ano, i tehdy šlo jen o rozhodnutí „moudré rady“ a barbarský čin byl dokonán. A tak od 70. let zde zeje díra a ojedinělá architektonická památka, kterou by se mohlo město chlubit, je nenávratně zničena.  

 V červnu 1985 byla provedena nesmyslná demolice býv. Ferlesova statku čp. 146. Jeho hlavní budova, původně měšťanský dům s bohatou historií, byl v základech gotický včetně klenutých sklepení. Také tento památkově i architektonicky hodnotný dům, tvořící nároží náměstí a Stankovského ulice, musel ustoupit pozdějšímu nehodnotnému monstru. Podařilo se alespoň zachránit gotický dvojportál, který je dnes osazen při severní stěně budovy Tvrze.

 

 

Fotografie